Lees meer over de deelsessies en maak je keuze

Retailagenda Wintercongres – deelsessies

Ronde 1: 11. 45 uur

Workshop Kern Kompas – casus Den Helder:  Van idee en visievorming tot uitvoering
Een goed idee om een gebied te versterken of te transformeren kan heel snel en spontaan ontstaan, maar het kan ook het resultaat zijn van een langere zoektocht. Om het idee verder te ontwikkelen en te vertalen naar een consistente visie die door de betrokken stakeholders wordt gedeeld, is vaak een langer proces.

Daarbij is het van groot belang alle stakeholders mee te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door vooraf een coalition of the willing op te stellen en te werken aan wederzijds vertrouwen. Commitment, consistentie, en continuïteit, zijn essentieel. Hoe komt zo’n visie nou tot stand? Denkstructuren van het Kern Kompas zijn daarvoor goed bruikbaar. Aan de hand van de casus Den Helder bekijken we het proces van visievorming: het belang van een gemeenschappelijke taal en een breed gezichtsveld.
Door Marichel Weel (Zeestad – Den Helder) en Herman Kok (Kern)

Lokaal X Digitaal: nationaal programma voor een publieke online infrastructuur gebaseerd op publieke waarden
De fysieke winkelstraat is een publieke ruimte, de digitale winkelstraat zou ook een publieke ruimte moeten zijn en niet een die wordt ingericht volgens de voorwaarden van enkele grote big tech platformen. Het belang van deze grote platformen is om zoveel mogelijk online te verkopen en dat is een ander belang dan dat van de fysieke retail, die is juist gebaat bij extra bezoekers in winkelstraten.

Hoe komen we tot een publieke digitale ruimte waarin de fysieke en de digitale winkelstraat elkaar ondersteunen is de centrale vraag. Als consumenten online zoeken naar specifieke producten, vinden ze niet af nauwelijks het aanbod van lokale winkels, terwijl veel consumenten graag lokaal kopen. Onze ambitie is om dit aanbod online beter te ontsluiten, zodat een bezoek aan lokale winkels en het kopen daar wordt gestimuleerd en de online consument 100% keuzevrijheid heeft om online of in de winkelstraat te kopen.

Een projectgroep onder leiding van INretail is in nauw overleg met de Retailagenda/ Ministerie EZK, Provincie Overijssel, hogescholen Saxion en Amsterdam, gemeenten Deventer, Kampen en Enschede aan het onderzoeken hoe we een platform coöperatie kunnen inrichten waarin we deze publieke digitale infrastructuur vormgeven. In 2024 staat de landelijke lancering van het ecosysteem/ platform gepland.
Het projectteam praat je in deze deelsessie bij over de voortgang en laat heel concreet zien hoe je het komend jaar zelf een bijdrage in dit programma kan leveren.
Door projectteam Lokaal x Digitaal

De aanpak van een centrumgebied in de praktijk: het verhaal van Roosendaal
Gemeente Roosendaal staat voor de complexe opgave om de binnenstad compacter te maken en leegstaand vastgoed te vullen met andere functies – vooral wonen. Dat is een ingewikkelde puzzel met heel verschillende stukken, zoals het voormalige V&D-complex, versnipperd eigendom in de Dr. Brabersstraat, verkeersproblematiek en het gebied rond het busstation. Het zijn uitdagingen aan die om flexibiliteit en maatwerk vragen. Voor de grote projecten werkt Roosendaal nauw samen met provincie Brabant, die een actief programma voert om Brabantse binnensteden te helpen bij transformatie. En vorig jaar kreeg Roosendaal subsidie toegekend vanuit de Impulsaanpak Winkelgebieden, die vormt een belangrijk vliegwiel.

In deze sessie komen tal van praktische vragen aan bod: hoe werken gemeente en provincie samen, welke vraagstukken zijn er, en voor welke oplossingen is gekozen? En welke rol speelt de Impulsaanpak Winkelgebieden daarin? Kortom: wat kunnen andere gemeenten leren van de Roosendaalse aanpak?
Door Wouter Wille -gemeente Roosendaal, Elles Aertsen – provincie Brabant

Verzilveren van human capital: Het succes van het leer-werktraject bij kringloopketens Noppes en RataPlan
Een baan is belangrijk. Zeker als werken helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Kringloopketens Rataplan en Noppes geven iedereen een kans op de arbeidsmarkt. In samenwerking met het Horizon College zijn kringloopketens RataPlan en Noppes een leer-werktraject gestart zodat 25 medewerkers in Noord-Holland een mbo-niveau 2 opleiding tot service- of retailmedewerker kunnen volgen aan het Horizon College.
Dankzij dit verkorte traject krijgen de deelnemers een grotere kans op de arbeidsmarkt en worden mensen voorbereid op een baan in de detailhandel. Tijdens deze deelsessie wordt het programma toegelicht en wat de lessons learned zijn. Daarna gaan we in gesprek over het uitrollen van deze aanpak.
Door Peter Koster & Marja Bootsman – Horizon College

Ronde 2: 13. 15 uur

Workshop Kern Kompas – casus Venlo: Van idee en visievorming tot uitvoering
Of een transformatie-aanpak slaagt of een met de Impulsaanpak ondersteund transformatieproject effectief kan worden uitgevoerd, hangt af van een consistente breed gedragen visie en een goede samenwerking tussen de stakeholders. Dat vraagt om vertrouwen, kennis, en een gemeenschappelijke taal. Tools als het Kern Kompas kunnen hierbij helpen.

Zodra er groen licht is voor een transformatieproject kan de uitvoering beginnen. Ook al zitten de stakeholders op een lijn, dan nog zijn er de nodige uitdagingen voor een succesvolle uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbare capaciteit bij de stakeholders. De uitvoering is een kritieke fase om een project te laten slagen. Ook omdat succes noodzakelijk is als referentie voor een vervolg.
Aan de hand van de casus Venlo gaan René Vierkant in op de hobbels die men bij de uitvoeringsfase kan tegenkomen en hoe je daar mee om kan gaan.
Door René Vierkant – Vierders en Herman Kok – KERN

Lokaal X Digitaal: nationaal programma voor een publieke online infrastructuur gebaseerd op publieke waarden (sessie 2)

Hoe ga je om met stijgende kosten bij bouwprojecten?
Hoge energieprijzen, stijgende materiaalkosten, hogere loonlasten. Steeds vaker komen transformatieprojecten in de knel door stijgende kosten. Hoe ga je daar als gemeente of ontwikkelaar mee om? En hoe voorkom je dat er problemen ontstaan? Hoe kun je deze lasten delen?
Peter de Jong van Van der Bouw is specialist in het opzetten en begeleiden van financiële ontwikkeltrajecten bij projecten en als expert betrokken bij de Impulsaanpak Winkelgebieden. Hij geeft tijdens een interactieve deelsessie een heldere analyse van de huidige ontwikkelingen, verwachtingen voor de toekomst en gevolgen van de prijsstijgingen. En hij beantwoordt vragen van deelnemers aan de sessie.
Door Peter de Jong van Van der Bouw

Workshop: Sociale Meerwaarde in actie: van theorie naar praktijk. Door Tessa Vosjan – Bureau Cosi
Ontdek inspirerende cases en praktische inzichten tijdens de workshop over het creëren van sociale meerwaarde in centrumgebieden! Met Tessa Vosjan duiken we diep in diverse cases variërend van kleine tot grote centrumgebieden:

Ronde 3: 14. 15 uur

Op weg naar zero-emissie logistiek in winkelgebieden: kansen en uitdagingen
De bevoorrading van winkelgebieden is mede door de verschillende goederenstromen en de variëteit aan winkels complex, en sterk aan verandering onderhevig. Zero-emissie bevoorrading biedt veel voordelen voor de kwaliteit en leefbaarheid van winkelgebieden. Maar hoe geraken we daar? Het vergt goede coördinatie en het creatief oplossen van veel praktische zaken. Jeroen gaat in de workshop in op de complexiteit van bevoorrading van winkelgebieden en de ambitie om te komen tot zero-emissie, en zal het gesprek met de zaal aangaan op zoek naar praktische oplossingen en voorbeelden over waar stappen zijn gezet. Rinse van Hubbel stadslogistiek zal presenteren hoe het winkelgebied eruit kan zien mét gebundelde duurzame stadslogistiek.
Door: Jeroen van Dijken – INretail  en Rinse van der Woude – Hubbel

DNWS – Welke samenwerkingsvorm past in jouw centrumgebied?
DNWS en Stad & Co hebben onderzoek gedaan naar centrumorganisaties van morgen. De resultaten zijn gebundeld in een praktisch ‘werkboek’ waarin zes organisatiemodellen zijn uitgewerkt waar je direct mee aan de slag kunt. De opgaven voor centrumgebieden worden steeds complexer. Naast economische groei houden de samenwerkingsverbanden zich ook steeds vaker met andere thema’s bezig. Bijvoorbeeld transformatie, verduurzaming en aanpak van ondermijning. Hierdoor hebben de centrumorganisaties met meer stakeholders te maken dan vroeger. Wie zijn deze stakeholders? Wat is er verandert als het gaat om de rol van de overheid/gemeente? Welke centrumorganisatie past bij welke type stads- en dorpscentra?  In deze deelsessie nemen Farzad Ghaus van Stad & Co en Hester Bunnik van DNWS je mee in de resultaten van het onderzoek en beantwoorden ze jouw vragen. Ook presenteren ze de laatste ontwikkelingen en cijfers op het gebied van centrumfondsen (zoals de BIZ, opslag OZB en reclamebelasting).
Door Hester Bunnik – DNWS, Farzad Ghaus -Stad&Co

Hoe ga je om met stijgende kosten bij bouwprojecten? (Sessie 2)
Hoge energieprijzen, stijgende materiaalkosten, hogere loonlasten. Steeds vaker komen transformatieprojecten in de knel door stijgende kosten. Hoe ga je daar als gemeente of ontwikkelaar mee om? En hoe voorkom je dat er problemen ontstaan? Hoe kun je deze lasten delen?
Peter de Jong van Van der Bouw is specialist in het opzetten en begeleiden van financiële ontwikkeltrajecten bij projecten en als expert betrokken bij de Impulsaanpak Winkelgebieden. Hij geeft tijdens een interactieve deelsessie een heldere analyse van de huidige ontwikkelingen, verwachtingen voor de toekomst en gevolgen van de prijsstijgingen. En hij beantwoordt vragen van deelnemers aan de sessie.
Door Peter de Jong van Van der Bouw

Bereikbare centrumgebieden voor iedereen: ontdek wat jij kan doen voor een toekomstbestendig centrumgebied.
Ontdek wat jij kunt bijdragen aan bereikbare en toekomstbestendige centrumgebieden voor iedereen! Neem deel aan onze sessie, waar we gezamenlijk het belang van levendige en bereikbare centrumgebieden bespreken, met speciale aandacht voor de uitdagingen waarmee Nederlandse centra worden geconfronteerd. In deze sessie onderzoeken we de maatschappelijke meerwaarde van bereikbare centrumgebieden en belichten we hoe we de economische impact analyseren van veranderingen in verkeerssituaties. Daarnaast bespreken we recente trends en ontwikkelingen rondom het bereikbaar houden van centrumgebieden op basis van praktijkvoorbeelden uit verschillende plaatsen (Apeldoorn, Tilburg, Doesburg en Den Haag). Onze experts gaan samen met jou het gesprek aan op zoek naar manieren om ieder centrumgebied toekomstbestendig bereikbaar te houden.

Tijdens deze interactieve sessie voeren we discussies over bereikbaarheid en leefbaarheid in centrumgebieden, waarbij we oog hebben voor de economische vitaliteit. Met aandacht voor alle vervoerswijzen en het belang van parkeren. Doe mee en ontvang bruikbare strategieën en praktijkvoorbeelden die kennis omzetten in concrete oplossingen. Laten we samen werken aan centrumgebieden die aantrekkelijk, toegankelijk en economisch vitaal zijn voor iedereen.
Door Tim van Huffelen, Mark ten Hoopen, Suze Koster – Goudappel

City Tour: Aan de wandel door Utrecht.
Utrecht heeft een van de meest aantrekkelijke en gevarieerde hoofdwinkelgebieden in Nederland, met de historische binnenstad en het fraai vernieuwde Hoog Catharijne. Jeroen leidt ons rond en zal de aandacht vestigen op wat fraaie voorbeelden van transformatie en wonen boven winkels maar staat ook stil bij de uitdagingen van transformatie in een binnenstad. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor aantrekkelijke retail formules. Ook besteed Jeroen aandacht aan een ogenschijnlijk tegenstrijdige trend met aan de ene kant winkels met een versterkte focus op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, en aan de andere kant de groei van formules in het meer vluchtige segment met een scherpe prijs-kwaliteit verhouding.
Met Jeroen Roose – van Leijden (Centrumcompagnon)

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.