30 januari 2017

Meppel neemt de tijd voor transitie

Groeiende leegstand in de aanloopstraten en een verlaten V&D in het centrum gaven voor de gemeente Meppel de doorslag om tot transformatie over te gaan. Een delicaat proces waar je volgens wethouder Roelof Pieter Koning de tijd voor moet nemen.

Vlnr wethouder Roelof Pieter Koning, Danny Pol en Toine Vennix. Fotograaf: Rens Hooyenga

Wat doet Meppel om winkelmeters uit de markt te halen?
‘De aanloopgebieden hebben teveel meters, het nieuwe beleid maakt daar wonen mogelijk. Tegelijkertijd proberen we de plancapaciteit bij de grotere projecten terug te brengen. In het kader van de provinciale RetailDeal heeft de provincie Drenthe geld beschikbaar gesteld voor de transitie van de binnenstand. Dat is natuurlijk mooi, maar de voorwaarde is tweederde cofinanciering door de gemeente. Dat is voor Meppel niet gemakkelijk te regelen. We hebben veel ambtelijke capaciteit en mankracht ingezet, maar we zijn maar klein met weinig draagkracht, dat is de worsteling waar Meppel mee kampt. De totale opgave is veel groter.’

Welke acties heeft de gemeente ondernomen om de binnenstad weer aantrekkelijk maken?
‘We zijn gestart met eenvoudige oplossingen, zoals de verlichting van bruggen en belparkeren. De gemeente heeft fors geïnvesteerd in een kwartiermaker. Die trekt onder meer het land in op zoek naar bijzondere winkels, boetieks en concepten die zich in Meppel zouden kunnen vestigen. Daar is een lange adem voor nodig. De kwartiermaker zoekt ook contact met vastgoedpartijen. Zo wordt met de eigenaren van het V&D-pand gekeken hoe deze locatie weer goed ingevuld kan worden. Wat je meteen merkt is dat een kwartiermaker netwerken kan verbinden en versterken, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.’

Hoe maak je betrokken partijen duidelijk dat de veranderingen nodig zijn?
‘We organiseren veel bijeenkomsten, zijn continu in gesprek en onderhouden een goed contact met bedrijfsverenigingen. Zo proberen we de grote groep zelfstandige ondernemers en vastgoedeigenaren in beweging te krijgen. De bewustwording dat verandering nodig is, begint nu langzaam te komen, maar die olievlek moet groter worden. Je vraagt ondernemers tijd en geld vrij te maken, maar zij zijn primair gericht op hun eigen bedrijf en niet zozeer op de binnenstad. Het vergt tijd om iedereen op de tandem te krijgen en te laten meetrappen. De centrummanager, die betaald wordt door de Meppeler Handels Vereniging, ondersteunt ondernemers hier bij.’

Hoe verloopt de samenwerking in Meppel nu?
‘De kracht van Meppel is meteen onze zwakte: we hebben een hoge organisatiegraad. Daardoor krijgen we veel voor elkaar en ontstaan er steeds weer nieuwe ideeën. Iedereen is in beweging, het bruist hier geweldig, maar het gevaar is dat er steeds nieuwe overlegstructuren ontstaan, terwijl je juist als collectief moet optreden om een verandering tot stand brengen.’

Wat heeft u van het proces geleerd?
‘We nemen tijd die nodig is om ondernemers mee te nemen in het bewustwordingsproces, anders lopen we als gemeente voor de troepen uit. Het zijn juist de ondernemers zelf die het voortouw moeten nemen; zij moeten het doen. We hebben gemerkt dat je met vastgoedeigenaren beter een op een gesprekken kunt voeren. In een groep laten zij niet graag het achterste van hun tong zien, daarom organiseren wijn geen groepsbijeenkomsten meer. Een persoonlijk gesprek kost weliswaar meer tijd, maar levert veel meer rendement op.’

Wat zijn de verdere plannen?
‘Meppel is een stad met veel historie, pleinen, water en een onderscheidend winkelaanbod. Dat moet nu als samenhangend verhaal naar buiten worden gebracht. We hebben samen me de Rabobank platform De Nieuwe Winkelstraat ingeschakeld om deze story telling met ons uit te werken, om zo van het grote verhaal af te dalen naar een concrete actiepunten. Daar gaan we iedereen weer bij te betrekken. Er zijn al ideeën om ons te richten op hospitality, dat past goed bij de identiteit van Meppel. Daar praten we nu over met ondernemers. Die moeten ook met kritische blik naar zichzelf kijken en naar hun eigen winkel; in hoeverre zijn zelf optimaal gastvrij? Daarvoor moet je je kwetsbaar durven opstellen. Ook dit proces heeft tijd nodig.’

De Retailagenda heeft een stappenplan opgesteld voor gemeenten die, net als Meppel, bezig zijn met de transformatie van winkelgebieden. Download hier de publicatie.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.