Den Haag, 18 november 2015

Kamp maakt afspraken met 31 gemeenten over winkelstraten en detailhandel

Minister Kamp van Economische Zaken heeft afspraken gemaakt met 31 gemeenten over het aantrekkelijk houden van winkelstraten en de toekomst van de detailhandel. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogeheten RetailDeals. Hierin beloven gemeenten dat ze hun winkelgebieden gaan versterken in samenwerking met winkeliers, horeca, vastgoedondernemers, culturele instellingen en bewoners. Gezamenlijk maken ze een visie en een concreet actieplan. Daarin benoemen ze op welke plekken winkels kansrijk zijn en op welke plekken niet, om leegstand te voorkomen.

Minister Kamp: ‘Ik complimenteer deze 31 gemeenten met hun durf om deze afspraken vast te leggen. Dat vraagt naast goede afstemming en een gedegen visie, soms ook het maken van moeilijke keuzes. Op die manier werken alle betrokkenen samen toe naar aantrekkelijke winkelgebieden die toekomstbestendig zijn. Waar de winkelier een goede boterham kan verdienen. En waar de consument graag tijd doorbrengt omdat hij er een combinatie van winkels, horeca en cultuur vindt.’

Naar schatting kent Nederland 30 procent overcapaciteit aan vierkante meters winkel; 7,5 procent van de winkelpanden staat leeg. Tegelijk ondergaat de detailhandel structurele veranderingen. Consumenten stellen andere eisen; ze willen meer beleving en gemak. Consumenten kopen ook vaker online. Er is toenemende concurrentie uit het buitenland met bedrijven als Amazon.com en Alibaba.com. Het winkelend publiek verandert door een groeiend aantal eenpersoons huishoudens en vergrijzing. Dat vergt aanpassing, maar het biedt ook kansen.

Als antwoord hierop presenteerde minister Kamp op 17 maart de Retailagenda. De RetailDeals maken hier deel vanuit. Naast de 31 gemeenten die vandaag hebben getekend, zijn 40 andere gemeenten ook van plan een RetailDeal te sluiten.

Minister Kamp: ‘Sommige gemeenten al aan de slag. In Nijkerk zijn een supermarkt en enkele woningen van plaats gewisseld omdat de supermarkt uit de loop lag. Er is geen vierkante meter winkel bijgekomen maar de bestaande ruimte is slimmer gebruikt. Een mooi voorbeeld van samenwerken en tot oplossingen komen.’

Om de voortgang van de Retailagenda te bewaken, blijven winkeliers, verhuurders, gemeenten en het ministerie van Economische Zaken de komende drie jaar samenwerken aan de uitvoering van de agenda. Ook is het platform www.onsretailland.nl gelanceerd, waar organisaties kennis en ervaringen uitwisselen.

Meld je aan voor de perslijst en blijf op de hoogte van relevante persberichten

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.