6 oktober 2016

Provincie Brabant: ‘Nu de RetailDeal is ondertekend begint het echte werk’

Voor gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) markeert het tekenen van de RetailDeal een belangrijk moment. ‘Met de RetailDeal toon je de wil om samen te werken vanuit een gemeenschappelijk belang. De initiatieven die de provincie op het gebied van retail neemt, gaan we delen met anderen. Met een RetailDeal heb je een basis om elkaar aan te spreken om mee te doen. Nu de deal is ondertekend begint het echte werk. Als er belemmeringen zijn bij projectontwikkelingen dan ga je om tafel om deze samen op te lossen. Daarbij moet ieder zijn eigen belang deels opzij zetten, alle partijen zijn immers onderdeel van het grote geheel.’

Om dat te kunnen realiseren zijn eind vorig jaar in de vier Brabantse regio’s regionale detailhandelsvisies vastgesteld, die gaan uit van compacte binnensteden. ‘We hanteren de saldobenadering: als ergens winkelruimte moet worden gecreëerd, moet er elders worden geschrapt. Anders dan in het verleden, gaan wij hier als provincie een nadrukkelijke rol bij spelen. Een gemeente is verplicht om overleg te voeren met de omliggende gemeenten over de gevolgen van een ontwikkeling. Ook de provincie praat mee, bijgestaan door een retailadviescommissie. Deze commissie krijgt als taak om detailhandelsinitiatieven waarvoor afstemming is vereist, te voorzien van een advies voor de regionale afstemming en besluitvorming van de betreffende gemeente, belanghebbende buurgemeenten en de provincie. Met de Retaildeal kunnen we bovendien beschikken over onafhankelijke en betrouwbare retaildata van de Rijksoverheid. Op die manier willen we de objectiviteit waarborgen, wat de kwaliteit van het debat ten goede komt.’
Veel Brabantse gemeenten gaven bij de provincie aan ondersteuning te kunnen gebruiken bij het uitvoeren van de vorig jaar vastgestelde detailhandelsvisies. Daarom is medio september gestart met het programma ‘Samen hart voor de zaak’. Van Merrienboer: ‘Dit maakt onderdeel uit van de Brabantse versie van de RetailDeal. Het programma bestaat een reeks masterclasses en Brabantbrede kennisbijeenkomsten, die voortdurend worden gevoed vanuit praktijkervaring die we opdoen met pilots die we met vier Brabantse kernwinkelgebieden organiseren.’

Authenticiteit
Brabant is wat leegstand betreft te vergelijken met het landelijk gemiddelde, maar er ligt een extra opgave omdat er nogal wat plannen in de pijplijn zitten, aldus Van Merrienboer. Er zijn echter ook volop kansen. Hij somt er aan aantal op: ‘We hebben de groei van de horeca en de mogelijkheid om wonen en winkelen te combineren. De diversiteit in Brabant zorgt voor een hele positieve dynamiek. In steeds meer steden krijg je de authenticiteit van de stad te zien, die worden ook weer aantrekkelijker voor de inwoners zelf. Daarnaast profiteren onze steden van de aantrekkingskracht op de buurlanden. In Brabant zie je een sterke wil om van de crisis een kans te maken, dat geldt ook voor de retail. Met goede begeleiding, heb je een goede basis voor de toekomst van de binnenstad. Ik zie de RetailDeal als een kans om met voor lokale ondernemers, bewoners en andere betrokken partijen de binnenstad als het ware terug te heroveren en weer aantrekkelijk te maken.’

Bekijk hier de volledige tekst van de provinciale RetailDeal.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.