6 oktober 2016

Limburg: “Ongebreideld doorbouwen is niet meer aan de orde”

Provincie Limburg vindt het belangrijk dat de overheden samen met private partijen de handen ineen slaan om iets tegen winkelleegstand te doen en tekent daarom de RetailDeal. ‘Net als in de rest van Nederland heeft Limburg het probleem dat er teveel winkels leegstaan. Met name de plattelandssteden hebben het zwaar’, vertelt gedeputeerde Hans Teunissen.

‘Het vereist een gezamenlijke inspanning om daar iets aan te doen.’ Limburg heeft dit voorjaar daarom met alle 33 gemeenten bestuursconvenanten getekend. ‘We stappen af van het kerktorendenken. Het is bestuurlijk vastgelegd dat er bij elke ingrijpende ontwikkeling altijd afstemming moet zijn met de buurgemeenten, zodat ze elkaar kunnen versterken in plaats van beconcurreren. Dit beleid sluit aan bij de gemeentelijke RetailDeals, waarbij gemeenten zich uitspreken om samen tot een toekomstgericht beleid voor de detailhandel komen. Limburg tekent de provinciale RetailDeal, zodat die lijn wordt voorgezet, en je ook als provincie een duidelijk signaal geeft. Net als bij de bestuursconvenanten moet de provinciale RetailDeal door alle partijen nageleefd worden. We verwachtten dat de nationale overheid ons tegemoet komt en ook wij moeten ons aan de afspraken houden.’

Solitaire winkelvestiging
‘We streven naar compacte centra’, vervolgt Teunissen. ‘Solitaire winkelvestiging is niet meer toegestaan, want dat heeft als effect dat randgemeentes leegstromen en kleine plaatsen minder attractief worden. Zelfs voor winkels in zo’n gemeente is het niet per se gunstig. Als basis voor de afspraken is de harde plancapaciteit vastgesteld. Er is daarbij niet alleen gekeken naar winkelgebieden, maar ook naar plannen voor woningbouw, kantoorlocaties en hotelaccommodaties. We kijken kritisch naar wat we waar toevoegen. Ongebreideld doorbouwen is niet meer aan de orde. Je moet keuzes maken: als je alles wilt zijn voor iedereen dan ben er voor niemand.’

Aldi
Volgens Teunissen is de rol van de provincie is om alle partijen bij elkaar te brengen en proberen een situatie te creëren die voor alle betrokken partijen – winkeliers, vastgoed, gemeenten en consument- gunstig is. ‘Wij leveren onderzoeksgegevens, feiten, trends en ontwikkelingen die moeten leiden tot een goede keuze. Maandelijks komen de wethouders bij elkaar. Ze wisselen informatie uit en delen casuïstiek. De praktijk is de proof of de pudding, daar moet het convenant waargemaakt worden.’
Als voorbeeld van hoe gemeenten met elkaar overleggen noemt Teunissen de Parkstad-gemeenten. ‘Dit zijn zeven gemeenten, die samen vijftien vestigingen van de Aldi hebben. Dat moeten er tien worden, de vraag is echter hoe. Daarbij hebben alle betrokken partijen inclusief de Aldi met elkaar afgesproken samen naar een oplossing zoeken. Dat werkt goed. Voor de eerste winkels zijn de plannen inmiddels in gang gezet.’ Teunissen vindt het belangrijk om te laten zien dat er op retailgebied resultaat wordt geboekt. ‘Het zorgt voor nieuw elan en heeft een positief effect op bijvoorbeeld vastgoedpartijen en andere stakeholders in de stad.’

Bekijk hier de volledige tekst van de provinciale RetailDeal.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.