4 oktober 2017

Publicatie ‘Succesvolle transitie winkelstructuur door regionale afstemming’

Regionale afstemming is een belangrijke methode bij het terugdringen van winkelleegstand en plancapaciteit. In de publicatie ‘Succesvolle transitie winkelstructuur door regionale afstemming’ zet NRW de mogelijkheden en voordelen van regionale afstemming op een rij. Dit ‘blauwe boekje’ is op 2 oktober 2017 overhandigd aan Marijke van Hees, voorzitter Retailagenda en Sander de Rouwe van IPO.

In het kader van de Retailagenda werken markt en overheid nauw samen om de winkelstructuur te verbeteren. Gemeenten spelen bij deze opgave een belangrijke rol, maar ook voor de provincies is een belangrijke taak weggelegd. Voor een succesvolle aanpak van binnensteden en kernen is regionale afstemming met de buurgemeenten een vereiste. Verzorgingsgebieden van winkelgebieden overstijgen de gemeentegrenzen: de consument heeft geen ‘last’ van bestuurlijke grenzen. Goed afstemmen is dus noodzakelijk. Daarbij doen zich verschillende vragen voor:

Aan de hand van ervaringen uit het veld, praktijkvoorbeelden en beschikbare tools worden deze vraagstukken behandeld en komen verschillende manieren om regionale afstemming te realiseren voorbij. De uitgave is ontwikkeld door het impulsteam van de Retailagenda, in samenwerking met NRW, INretail en IVBN.

Rode boekje
De publicatie volgt de uitgave op het zogenaamde ‘rode boekje’: ‘Instrumenten voor een succesvolle transitie van de winkelstructuur’. Hierin staat een praktisch stappenplan voor gemeenten en provincies om samen met alle stakeholders, zoals ondernemers, vastgoed, horeca en bewoners, werk te kunnen maken van de benodigde transitie. Dit plan kan worden gebruikt om concrete strategische plannen te maken om de winkelstructuur te verbeteren.
Download hier het ‘rode boekje’.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.