Retailagenda Festival Deelsessies

RONDE 1: 12.00 – 12.45 uur

1. Key note Steven Delva: Van particuliere welvaart naar publiek welzijn (zaal 1)
Landschapsarchitect Steven Delva kiest bij de gebiedsontwikkeling voor een radicaal andere aanpak met het landschap als basis. Hij laat zien wat de kracht van groen kan zijn om de leefkwaliteit en economische meerwaarde te vergroten.

Eén van de meest spraakmakende landschapsarchitecten van het moment is Steven Delva van bureau DELVA Landscape, Architecture & Urbanism. Hij gelooft in de kracht van de natuur als middel om de ruimtelijke opgaven van de 21ste eeuw op te pakken. Daarom keert hij bij het ontwerproces radicaal ondersteboven en gaat uit het landschap als basis. Gebiedsontwikkelingen worden ingezet als middel om te verdichten, vergroenen en verduurzamen. De toegevoegde leefkwaliteit maakt de economie interessanter en trekt daardoor weer nieuwe investeerders. Hij vertelt o.a. zijn aanpak in Rijswijk, over het centrum van Apeldoorn, dat veranderde van binnenstad naar stadspark en gemeente Middelkerke waar het casino ook een rol krijgt als centrale ontmoetingsplek voor iedereen.

2. Toerisme als aanjager voor toekomstbestendige steden (zaal 2)
Nederlandse steden zijn een belangrijke bestemming voor bezoekers. Nu het moment om te bespreken hoe bezoekers bij kunnen dragen aan de levendige, aantrekkelijke én beleefbare steden van morgen.

Vitale, veelzijdige binnensteden zijn essentieel voor de aantrekkelijkheid van Nederland als bestemming. Het juiste bezoek kan een waardevolle bijdrage leveren aan een optimale ontwikkeling van de binnenstad. Dit komt bewoners, bedrijven én bezoekers ten goede.
Hoe trek je als stad die bezoeker met een profiel dat past bij jouw bestemming? Hoe zorg je dat jouw aanbod aansluit op die ‘juiste’ doelgroep en hoe vergroot je je zichtbaarheid bij deze stedenbezoekers? Het NBTC geeft tijdens deze breakout uitleg over bezoekersprofielen, de toegevoegde waarde van bezoek én de concrete aanpak om vast te stellen of bezoekers meerwaarde kunnen leveren aan jouw stedelijke ontwikkeling. Carlijn Leenders is directeur Marketing Deventer, zij vertelt over de wijze waarop  Deventer zich richt op het aantrekken van de doelgroepen bewoners, bezoekers, bedrijven en talent.
Met: Thijs de Groot (NBTC), Marlotte Jansen (NBTC), Carlijn Leenders (Directeur Marketing Deventer).

3. Duurzame ambities voor een groene toekomst (zaal 3)
De opgave om te verduurzamen biedt ook kansen. Hoe maak je als overheid, ontwikkelaar of ondernemer van een duurzame aanpak een succes?

Duurzaamheid staat bij vitale kernen hoog op de agenda. Het energiegebruik moet omlaag en de CO2-uitstoot moet minder. Overheid, vastgoedeigenaren en retailers, iedereen staat voor de opgave om te verduurzamen. Wat betekent een duurzame strategie voor de hele keten? Voor vastgoed en voor exploitatie? Welke barrières zijn er? Wie neemt op welk vlak het initiatief? Volgend op een korte inleiding door Larissa Staal (Albert Heijn) gaan panelleden uit de vastgoed- en de retailsector onder leiding van Arjan van Eijk (Colliers) in op succesfactoren, oplossingen en kansen van een duurzame strategie.
Met: Larissa Staal (Ahold/CBL), Brigit Gerritse (Redevco), Hans Geels (Dille & Kamille), Allard Steenbeek (Ahold) en Arjan van Eijk (Colliers).

4. De retail voorbij; de consument vraagt om innovatie (zaal 4)
Hoe kan de kennis van het profiel van een winkelgebied én de kennis van de consumentenprofielen bijdragen aan het succes van winkels en levendige kernen?

In deze sessie presenteert Saxion de resultaten van onderzoek onder 3000 consumenten. Dit geeft   inzicht in verschillende “consumentenprofielen”. Studenten kunnen ondernemers helpen die kennis over consumenten te benutten bij het opstellen van toekomstbestendige businessmodellen. Een gerichte bewuste invulling van het businessmodel leidt tot meer succes. Ook bepalend voor het ondernemerssucces is de keuze voor de juiste locatie, die past bij het profiel van een kern. Dit is expertise van Streetwise zij zijn professionele begeleiders die ondernemers in Limburg helpen bij de wens om een winkel te vestigen of deze nog succesvoller maken. Wat zijn daarbij succesfactoren? En hoe kan deze methode ook in andere delen van het land worden toegepast?
Met: Lisanne Bouten (onderzoeker bij Saxion), Loraine Bruinink (student Saxion), Sjaak Vinken (Streetwise), Leonie Kuepers (Streetwise)

5. Key note Gilbert Gooijers: De impact van internationale online ontwikkelingen op de nationale markt (zaal 5)
Wat wordt de toekomst van de Nederlandse winkelstraten? In deze presentatie spreekt Gilbert over zijn recent opgedane ervaringen in Amerika op het gebied van Web3, Metaverse, NFT en wat het kan betekenen voor Retail en e-commerce. Ook de strijd tussen big box Retail en Big Tech komt ter sprake. In Nederland bevinden we ons op dit gebied nog in een vroeg stadium, maar kijk naar de kinderen om ons heen; ze hebben al meer virtuele dan fysieke bezittingen.

RONDE 2:  13.45 – 14.30 uur

1. Key note Steven Delva: Van particuliere welvaart naar publiek welzijn (zaal 1)
Landschapsarchitect Steven Delva kiest bij de gebiedsontwikkeling voor een radicaal andere aanpak met het landschap als basis. Hij laat zien wat de kracht van groen kan zijn om de leefkwaliteit en economische meerwaarde te vergroten.

Eén van de meest spraakmakende landschapsarchitecten van het moment is Steven Delva van bureau DELVA Landscape, Architecture & Urbanism. Hij gelooft in de kracht van de natuur als middel om de ruimtelijke opgaven van de 21ste eeuw op te pakken. Daarom keert hij bij het ontwerproces radicaal ondersteboven en gaat uit het landschap als basis. Gebiedsontwikkelingen worden ingezet als middel om te verdichten, vergroenen en verduurzamen. De toegevoegde leefkwaliteit maakt de economie interessanter en trekt daardoor weer nieuwe investeerders. Hij vertelt o.a. zijn aanpak in Rijswijk, over het centrum van Apeldoorn, dat veranderde van binnenstad naar stadspark en gemeente Middelkerke waar het casino ook een rol krijgt als centrale ontmoetingsplek voor iedereen.

2. Klantwaarde als drijfveer (zaal 2)
De retailwereld is dynamischer dan ooit; het speelveld verandert in een ongekend tempo. Eén ding echter verandert niet: de klant is koning. Wat betekent het voor je bedrijf als je bij alles wat je doet tot in de kleinste details de klant centraal stelt? Green UP en Dille & Kamille laten zien hoe ze dat aanpakken. 
In deze sessie geven wij het podium aan Serin Gokhan, mede- eigenaar van Green Up en Hans Geels CEO van Dille & Kamille. Twee bijzonder gedreven ondernemers, die in alles wat zij doen het belang van de klant en het bieden van klantwaarde in hun diepste vezels hebben zitten, en op een consistente manier doorvoeren. In het merk, in de retailfilosofie, in de duurzaamheidsfilosofie, en meer.
Met: Hans Geels (Dille & Kamille, Serin Gokhan (Green Up) en Frank Quix (Qanda)

3. Iedereen een kans op de arbeidsmark (zaal 3)
Investeren in menselijk kapitaal loont. Op welke manier kun je talent optimaal benutten en inclusief ondernemen? Panelleden geven voorbeelden uit de praktijk.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken we tijdens een panelgesprek hoe publieke uitvoeringsinstanties (o.a. UVW), een sector initiatief en een vastgoedpartij de retailsector helpen bij het binnenhalen en behouden van talentvolle medewerkers.
We gaan in gesprek met Wereldhave dat met UWV in zijn winkelcentra banenmarkten organiseert om de retailers in het winkelcentrum te ondersteunen bij het vinden van personeel.
Een supermarktondernemer vertelt over het aannemen van en werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vertegenwoordigers van de uitvoeringsinstanties UWV, Landelijk Werkgevers Service Punt Gemeenten (LWSP) en het Regionaal Mobiliteits Team (RMT) vertellen over de aanpak om medewerkers te vinden. Youfit@retail kan helpen hen te behouden door te ondersteunen in hun leer- en ontwikkelbehoeften.
Met: Stefan Bakkers (UWV), Mark van Dongen (Wereldhave), Mary van der Looij (Landelijk Werkgevers Service Punt Gemeenten), Petra Mooring (Youfit@retail), Jill Looijen (De Spar), Synco van der Klei (Spar Synco), Willeke Klinker (Retailagenda)

4. Grip krijgen op onze online wereld;: Online deltaplan voor de winkelstraat (zaal 4)
De tijd is rijp voor lokale, online platformen…. maar wel op basis van een krachtige, landelijke infrastructuur.

Bij het werken aan de toekomst van fysieke winkels en winkelstraten moet er veel meer geïnvesteerd worden in het creëren van een eerlijker online speelveld. De voordelen en meerwaarde van de gezamenlijke winkels in onze kernen moeten en kunnen online beter tot hun recht komen. Die behoefte is er lokaal ook duidelijk, gezien het grote aantal initiatieven om lokale webplatforms op te zetten, in de afgelopen jaren.
We zien echter dat veel van deze initiatieven een vroege dood sterven of nog weinig schaalbaar blijken. Het ontbreekt aan een landelijke strategie en aandacht om dit onderwerp serieus op te pakken in een gezamenlijke verantwoordelijkheid van publieke en private sector. We moeten werk maken van de digitale openbare ruimte. Zodanig dat de online vindbaarheid van lokale winkels wordt vergroot met als doel het bezoek aan de winkelstraat ermee te stimuleren.

INretail werkt in samenwerking met de Retailagenda aan de opzet van een langjarig programma waarbij we een groot aantal partijen verbinden die hieraan een bijdrage willen leveren. Daarbij zetten we in op een landelijke basisinfrastructuur (met info over assortiment, voorraad en prijs bij lokale winkels) en stimuleren vervolgens de ontwikkeling van lokale en landelijke toepassingen (websites en platformen voor de consument) door marktpartijen.

De kansen en uitdagingen voor diverse stakeholders, de werking in de praktijk, het belang van een privaat-publieke samenwerking hiervoor worden in deze sessie toegelicht door schoenenwinkelier Anke Griffioen van Caland/ Schoen, Michiel Vos van Zupr/Warenhuisgroningen.nl en Marcel Evers van INretail.

Met Michiel Vos (Zupr), Anke Griffoen (ondernemer, De Filosofische School), Marcel Evers (Inretail)

5. Transformatie als stimulans voor de publieke waarde (zaal 5)
Het publieke belang weegt steeds vaker mee bij de transformatie van centrum- en winkelgebieden. Tijdens een panelgesprek geven verschillende gemeenten voorbeelden uit de praktijk.

In deze sessie laten verschillende gemeenten zien hoe effectieve samenwerking en de publieke waarde een rol speelt de ontwikkeling van hun centrum of winkelgebied. Dit aan de hand van transformatieprojecten die een weerslag hebben op het omliggend gebied. Als cases worden de transformaties van de vroegere V&D-panden in Den haag en Eindhoven onder de loep genomen. Gemeente Den Haag en Eindhoven starten met een korte presentatie van hun aanpak. Daarna volgt een panelgesprek met ook gemeente Roosendaal en Hengelo, en Parkstad Limburg. Wat kunnen we leren van een succesvolle samenwerking en een goede regieverdeling? En vanuit Hengelo, Heerlen, en Roosendaal, hoe kan de Impulsaanpak Winkelgebieden hierbij ondersteunen.

Met: Marco Karssemakers (Eindhoven), Emma Briggs (Eindhoven), George van Hooijdonk (MN), Nicole Aalbers (Den Haag), René Vierkant (Vierders/Hengelo), Ralph van der Straten (Parkstad Limburg)

RONDE 3 14.45 – 15.30 uur

1.Grote schoonmaak in de binnenstad: hoe (h)erken je ondermijning? (zaal 1)
Wat doe je als ondermijning de veiligheid en leefbaarheid van binnensteden en kernen bedreigt?

Ondermijning is een groeiend maatschappelijk probleem. Steeds vaker raken onder- en bovenwereld met elkaar vermengd. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid in buurten en wijken af. Tijdens een panelgeprek belichten we het thema ondermijning vanuit verschillende perspectieven. Aan bod komen o.a. De City Deal ‘Zicht op ondermijning’, aan de hand van de casus Weimarstraat in Den Haag bespreken we welke mix van veiligheidsmaatregelen kan worden ingezet, en we gaan op de samenwerking binnen een PVO (Platform Veilig Ondernemen).

Met: Martijn van Dam (Gemeente Den Haag), Pepijn Sleyfer (Programmamanager Ondermijning Den Haag), Stefan Molleman (het CCV, verantwoordelijk voor de PVO’s), Jonas Stuurman (Avans Hogeschool) en Arno Ruijgrok.

2. Omgaan met versnipperd vastgoedeigendom (zaal 2)
Versnipperd eigendom hoeft de ontwikkeling van een gebied niet in de weg te staan. Maar hoe ga je om met complexe eigendomsverhoudingen?

Winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem en winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam, twee planmatig ontwikkelde locaties met gemengd eigendom, zijn volop in ontwikkeling. Bij beide stadsdeelcentra is de ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. Welke stappen lagen hieraan ten grondslag? In deze sessie vertellen de betrokken ambtenaren en ontwikkelaars over de wijze waarop zij met succes de samenwerking met de verschillende vastgoedeigenaren zijn aangegaan.

Met: Albert Hoogland (NVGM Vastgoed), Joris Bokhove (Rotterdam), Wouter van den Braak (Heijmans)

3. Slim inzetten op de innovatieve slagkracht van studenten
Studenten kunnen met hun kennis en inzet helpen om een winkelgebied te versterken. Dat levert alle stakeholders voordelen op. We zetten de kansen die samenwerking tussen beroepsonderwijs en ondernemers op een rij.

Studenten helpen de innovatie- en concurrentiekracht in winkelgebied vergroten, en dragen bij aan de meerwaarde ervan. Een panel van onderwijsprofessionals maakt duidelijk hoe de samenwerking tussen beroepsonderwijs, retailers, gemeenten en vastgoed tot stand komt en bijdraagt aan een waardevolle binnenstad.
Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden, de Retail Innovatie & Experience Campus in de regio Haaglanden én Matsi in Rijssen-Holten, bespreken we welke effecten de aanwezigheid van studenten heeft op de centrumgebieden waarin ze actief zijn. We gaan in gesprek met vertegenwoordigers van de projecten en genodigden in de zaal. Uiteraard is er voor deelnemers ruimte om te participeren en vragen te stellen.
Met: Leo Valk  (Retail Innovatie en Experience Campus), Bert Veenstra (CSG Reggesteyn), Jamar Pluimers (ROC Twente)Maaike de Caluwe KCH, Willeke Klinkhamer (Retailagenda), Willem Leijh (Retailagenda)

4. Leefbare kernen digitaal versterken; hoe pakken we dat aan?
Samenwerken aan een landelijk dekkende online infrastructuur. Wie doet er mee?

Een lokaal platform geeft de mogelijkheid om de burgers digitaal te kunnen informeren over wat er “te doen is” in een kern. Het gaat om informatie die de burgers gepersonaliseerd kunnen ontvangen via één app of website, zodat je persoonlijk goed overzicht hebt. Zo’n platform levert een waardevolle bijdragen aan leefbare kernen én vitale retail.

De dienst die we voor ogen hebben vraagt om een gestructureerde inhoudelijke inbreng van alle betrokken stakeholders, zoals winkeliers, horeca, cultuur, evenementen, gemeenten, provincies, branches, maatschappelijke organisatie. Ook informatie over herkenbare plekken in de openbare ruimte, en info over bereikbaarheid etc is onderdeel van het platform. Hoe krijg je al deze partijen en al deze informatie bij elkaar? In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over de samenwerking tussen publieke en private partijen gericht op de ontwikkeling van een landelijk dekkende digitale infrastructuur. Deze sessie sluit aan op de sessie “Grip op online” overde technologische mogelijkheden van een online lokaal platform

Met: Marcel Evers (Inretail), Jan Willem Wesselink (future city foundation), Monique van Esselbrugge (wethouder gemeente Eindhoven), Monique van Haaf (gedeputeerde provincie Overijssel), Michiel Flooren (lector Saxion)

5. Cultuur en publieksfuncties als hot spot van het centrum
Van onderwijs, bibliotheek tot stadsdeelkantoor; openbare functies kunnen populaire publiekstrekkers in de binnenstad worden.

Cultuur en andere publieke diensten hebben enorm veel waarde voor de binnenstad. Hoe kan de aantrekkingskracht van deze functies de binnenstad versterken? En vice versa: hoe helpt de locatie in de binnenstad deze partijen? Elzo Dijkhuis vertelt, vanuit het perspectief van de gemeente Groningen, hoe de binnenstedelijke ontwikkeling Forum (met onder meer een bibliotheek, bioscoop, museum en horeca) de binnenstad versterkt, en omgekeerd. Lieke Timmermans (manager Marketing & Communicatie van Tivoli Vredenburg) vertelt welke kansen de locatie in het hartje van Utrecht biedt én wat Tivoli kan betekenen voor de rest van de stad.

Met Elzo Dijkhuis (Groningen) en Lieke Timmermans (manager Marketing & Communicatie van Tivoli Vredenburg

Plattegrond Retailagenda Festival:

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.