20 januari 2017

Retailagenda lanceert stappenplan voor 20% minder winkelmeters

Vandaag wordt op het Anton Dreesman Congres de publicatie ‘Instrumenten voor een succesvolle transitie van de winkelstructuur 2017′ gepresenteerd. Dit praktische stappenplan helpt gemeenten om winkelmeters uit de markt te halen zodat er een vitale winkelstructuur ontstaat.

Nederland heeft een teveel aan winkelmeters, waardoor lang niet alle winkelgebieden goed kunnen renderen. coverbeeld-instrumenten-voor-een-succesvolle-transitie-van-de-winkelstructuur-2017
Daarom heeft minister Kamp van Economische Zaken in het kader van de Retailagenda vorig jaar het impulsteam geformeerd. Dit heeft als doel te zorgen dat gemeenten en provincies samen met betrokken partijen de winkelleegstand met 20% terugdringen. Men staat daarbij voor de lastige opgave om te bepalen welke winkelgebieden kansrijk zijn en versterkt moeten worden, en welke kansarm zijn en naar een andere functie getransformeerd kunnen worden. Oude detailhandelsmeters moeten plaats maken voor andere functies, zoals wonen en cultuur, zodat er aantrekkelijke en leefbare kernen ontstaan die zijn afgestemd op de wensen van de consument.
Veel gemeenten en provincies worstelen begrijpelijkerwijs met de stappen die moeten worden gezet. Want hoe kom je tot een keuze? Welke instrumenten kunnen worden ingezet en onder welke condities zijn die effectief? En hoe betrek je alle betrokken partijen bij de transformatie?

Praktisch stappenplan
De Retailagenda heeft als doel de transitie in de retailsector te begeleiden. De publicatie behelst een praktisch stappenplan voor gemeenten en provincies om samen met alle stakeholders, zoals ondernemers, vastgoed, horeca en bewoners, aan de slag te kunnen gaan. De uitgave bevat een checklist om de positie van een winkelgebied te bepalen, zowel in relatie tot de andere winkelgebieden binnen de gemeente als in de regio. Aan de hand van een stroomschema kan worden bepaald of de winkelfunctie versterkt of getransformeerd moet worden. Daarbij wordt ook het proces beschreven dat de gemeente met alle stakeholders kan doorlopen.
Ten slotte biedt de publicatie een compleet overzicht van de instrumenten die gemeenten en provincies kunnen inzetten om transitie van de winkelstructuur te begeleiden en te realiseren.

De komende maanden gaat het impulsteam met pilotgemeenten aan de slag om de eerste stappen te zetten op weg naar vitale winkelgebieden waar de consument graag komt. Voor de publicatie is gebruik gemaakt van voorbeelden uit de praktijk. De uitgave is ontwikkeld in samenwerking met NRW, INretail en IVBN.
Met de publicatie ‘Instrumenten voor een succesvolle transitie van de winkelstructuur 2017’ is een van de 21 punten (punt 5) van de Retailagenda gerealiseerd.

Download hier de publicatie.

Gemeenten en provincies die vragen hebben rond transformatie kunnen contact opnemen met de Retailagenda via retailagenda@minez.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.