Retailagenda Wintercongres pilotgemeenten

Tijdens het Retailagenda Wintercongres gingen de wethouders van pilotgemeenten Schiedam, Roosendaal, Meppel, Hardenberg, Den Helder en Arnhem met elkaar in discussie over de kansen, uitdagingen en leermomenten bij het toekomstbestendig maken van hun binnenstad. Elke gemeente heeft eigen oplossingen voor het centrumgebied.

Pilotgemeente Schiedam


In Schiedam begint de visie voor de binnenstad die een paar jaar geleden is uitgezet nu duidelijk resultaat de te krijgen. De Lange Haven is al opgeknapt, nu wordt de Hoogstraat aangepakt. De leegstand neemt af, boven winkels komen woningen, er is veel contact met nieuwe en bestaande ondernemers en vastgoedeigenaren spannen zich in om

Pilotgemeente Roosendaal


Roosendaal heeft een binnenstadsbestuur waarin de gemeente, bewoners, ondernemers, horeca en vastgoed in vertegenwoordigd zijn. Een van de initiatieven van de het bestuur is de introductie van een eigen loyalty systeem waarmee die bezoekers aan de stad bindt.

Pilotgemeente Meppel


Meppel werkt op verschillende manieren samen met alle stakeholders aan het doorontwikkelen van de binnenstad. Het traject van platform De Nieuwe Winkelstraat wordt gevolgd en onlangs heeft men afstand gedaan van alle verschillende ondernemersverenigingen en is men overgestapt op één centrale vereniging voor de hele binnenstad. De Human Capital Agenda is een belangrijk thema voor de gemeente. Meppel is pilotgemeente voor de Gastvrije Binnenstad. De klant is koning en personeel wordt speciaal opgeleid om bezoekers gastvrij te ontvangen.

Pilotgemeente Hardenberg


In Hardenberg heeft de gemeente samen met ondernemers, vastgoed, hypotheekverstrekkers en makelaars een actieplan gemaakt. Dat geeft invulling aan op de detailhandelsstructuurvisie dat op een concentratie van winkels in het centrum en de aanloopstraten is gericht en er op gericht is op meters uit de markt te halen. De gemeente en de centrummanagers begeleiden ondernemers bij de keuze om zich te verplaatsen.

Pilotgemeente Den Helder


Een van de grote opgave in Den Helder is het tegengaan van leegstand van winkelpanden en horeca. Om dat te bereiken is het stadshart gecomprimeerd en worden aanloopstraten geherstructureerd naar wonen. Het resultaat is dat leegstand met 30% is afgenomen. Belangrijk onderdeel van de stedelijke vernieuwing is ook de gevelrenovatie, waarbij met behulp van subsidies gevels van panden kunnen worden opgeknapt zodat het aanzien van de straat verbetert.

Pilotgemeente Arnhem


Kantoren zijn getransformeerd tot woningen waardoor de binnenstad van Arnhem levendiger is geworden. Goede horeca en cultuur dragen daar ook aan bij. De binnenstad van Arnhem wordt gezien als pretpark, waar beleving en vernieuwing een belangrijk rol spelen. Net als gastvrijheid, dat ook veel aandacht krijgt. De samenwerking met scholen moet er voor zorgen dat ondernemers en medewerkers dit leren.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.