31 januari 2017

Rust én reuring in de Arnhemse binnenstad

De binnenstad van Arnhem is meer dan alleen een plek om te winkelen. Je kunt er ook prettig wonen. Wethouder Ron König legt uit hoe Arnhem verandert van “place to buy” naar “place to meet”.

Hoe is de situatie in de binnenstad van Arnhem?
‘De Arnhemse binnenstad is het kloppend hart van de stad. Daar wordt gewerkt, gewinkeld, gewoond, we gaan er uit en we ontmoeten elkaar. Het lijkt zo vanzelfsprekend, een centrum vol beleving. Toch staat ook de Arnhemse binnenstad onder druk. Waar tot voor kort de recreatieve winkelfunctie dominant was in de binnenstad, werken we nu aan de transformatie van “place to buy” naar “place to meet”.’

Leg eens uit.
‘Het gaat bij de consument in toenemende mate om lifestyle, cultuur, beleven en shoppen. Het krimpend winkelbestand zorgt voor leegstand in de gebieden om het kernwinkelgebied heen. De aanloopstraten naar dit kernwinkelgebied verlangen een aanpak die moet voorkomen dat het kernwinkelgebied een drijvend eiland temidden van de leegstand wordt en zo de aansluiting op de omgeving verliest.’

Hoe ziet die aanpak er uit?
‘Als gemeente voelen we juist die aanloopgebieden een rol hebben. Dit betekent dat we in Arnhem toewerken naar een kleiner kernwinkelgebied en ruimte bieden voor nieuwe concepten en functies buiten het kernwinkelgebied. In Arnhem kunnen “luwte gebieden” en gebieden met “reuring” prima naast elkaar bestaan. Het is een belangrijke kwaliteit van de stad: hier kun je rustig wonen met activiteit om de hoek.  Steeds meer bewoners in de binnenstad ervaren de transformatie naar “place to meet”. Wonen in de binnenstad is hip. We werken in Arnhem daarom actief mee aan transformaties van kantoren en het bouwen van stadswoningen.’

Op welke manier zijn deze plannen verankerd?
‘Deze koers is in 2015 ingezet met een plan voor de binnenstad en wordt doorgezet in de onlangs gepresenteerde detailhandels- en horecavisie. Het is nadrukkelijk een gezamenlijke koers met alle stakeholders in de binnenstad: bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, bezoekers. Het Platform Binnenstad dat in 2016 is opgericht vormt de spil waarin al deze stakelholders zijn vertegenwoordigd. Het sluiten van de Retaildeal onderstreept deze koers.’

Hoe wordt de uitvoering gerealiseerd?
‘Als gemeente blijven we investeren in de openbare ruimte en ruimtelijke projecten, zoals begin dit jaar bekrachtigd is met het ondertekenen van de investeringsagenda Arnhem Nijmegen met de provincie Gelderland. Doel is om fors in te zetten op de Bruisende Binnensteden. Deze overheidsinvesteringen lokken private investeringen uit en zorgen voor nieuwe dynamiek en een prettige verblijfsomgeving.’

Wat maakt Arnhem aantrekkelijk?
‘Arnhemse iconen als Centaal Station Arnhem, Rozet, het verbouwde Musis Sacrum en de nieuwbouw van Focus Filmtheater dragen daar flink bij aan de aantrekkingskracht van de stad. Beeldbepalende evenementen als Sonsbeek Internationaal, Living Statues,de Bridge to Liberation Experience en onze investeringen in het herdenkingstoerisme zorgen voor extra beleving. Bij het versterken van onze binnensteden en het omvormen naar place to meet, maken we optimaal gebruik van onze kracht. Daar liggen immers de aanknopingspunten voor onze economische slagvaardigheid en het DNA dat tot in de haarvaten van onze stad zit.’

De Retailagenda heeft een stappenplan opgesteld voor gemeenten die, net zoals Arnhem, bezig zijn met de transformatie van winkelgebieden. Download hier de publicatie.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.