11 maart 2017

Start pilots kavelruil

Dit jaar zijn tien pilots gestart om stedelijke kavelruil actief toe te passen. De projecten variëren van ontwikkeling van de binnenstad tot het aanpakken van leegstand in de retail.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is samen met het Kadaster een programma gestart om stedelijke kavelruil te stimuleren. Met stedelijke kavelruil kunnen eigenaren van onroerend goed zelf het initiatief nemen om afspraken te maken over de nieuwe inrichting van een gebied. In onderling overleg kunnen ze bijvoorbeeld de grenzen van hun grondbezit aanpassen, zodat bewoners een mooiere woning kunnen bouwen of bedrijven ruimte krijgen voor uitbreidingsplannen. Of ze kunnen grond of gebouwen ruilen, zodat bijvoorbeeld winkeliers in gebieden met leegstand naar een levendig winkelgebied kunnen verhuizen en de achtergebleven panden tot woningen omgebouwd kunnen worden.
De Omgevingswet, waarmee stedelijke kavelruil wettelijk wordt geregeld, treedt in 2019 in werking. Maar ook nu al kunnen bewoners, bedrijven en overheden aan de slag met kavelruil. Met behulp van een quick scan kan iedereen met ontwikkelplannen direct zien of stedelijke kavelruil tot de mogelijkheden behoort om plannen te realiseren. Een stappenplan helpt verder bij het starten van een kavelruil project.

Kijk hier voor meer informatie
Download hier de brochure

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.