23 juni 2016

Wieringerwerf moet een sfeerinjectie krijgen

In de kop van Noord-Holland ligt de gemeente Hollands Kroon. Onder aanvoering van wethouder Theo Meskers wordt er hard gewerkt aan het aantrekkelijk maken van deze regio. Voor Wieringerwerf is een dorpvisie in de maak. De RetailDeal gaat daarbij voor de nodige expertise zorgen.

Wethouder Theo Meskers zette namens de regio Kop van Noord-Holland in meil met volle overtuiging zijn handtekening onder de RetailDeal. Die geldt dus ook voor Hollands Kroon; een grote plattelandsgemeente met vier hoofdkernen: Wieringewerf, Winkel/Nieuwe Niedorp, Hippolytushoef en Anna Paulowna. Hollands Kroon staat met de regio voor de belangrijke taak om het gebied aantrekkelijker maken. Meskers: ‘We zijn een anticipeerregio. Dat houdt in dat we rekening moeten houden met bevolkingskrimp. Enerzijds hebben we te maken met vergrijzing, anderzijds vertrekken veel van onze talentvolle jongeren definitief naar de stad, een braindrain die al jaren aan de gang is. Maar wij zien kansen om nieuwe impulsen te geven die meer mensen zullen trekken. Daar hoort een stevige middenstand en een goede kwaliteit van de openbare ruimte bij, zodat het er voor de bezoekers plezierig is om te verblijven.’

Wethouder Theo Meskers
Wethouder Theo Meskers

Vastgoedpoule

Om die doelen te realiseren zijn er twee initiatieven ontwikkeld: in Den Helder wordt het stadscentrum gecomprimeerd en in Hollands Kroon is voor Wieringerwerf een dorpsvisie in de maak. ‘De ruimtelijke indeling in Wieringerwerf is verre van ideaal’, vertelt Meskers over de situatie. ‘Je hebt een rij panden met parkeerruimte ervoor. Op zich ziet het er netjes uit, maar het is er niet gezellig, ook omdat het een open en tochtig gebied is. Nu doe je er een boodschap en ga je er meteen weg. De verblijfsduur in het winkelhart willen we omhoog brengen door te zorgen voor meer beschutting en meer verleiding.’ Of zoals Meskers het samenvat: ‘Wieringerwerf moet een sfeerinjectie krijgen’.
Om tot een herindeling van het gebied te kunnen komen is er een opvallend plan uitgewerkt. Meskers: ‘Onderzocht wordt of ondernemers hun vastgoed kunnen inbrengen in een speciale vastgoedpoule. Alle panden worden op waarde getaxeerd en ondergebracht in een bv of vergelijkbare rechtsvorm. Vervolgens krijgt de ondernemer voor de waarde van zijn onroerend goed een ander pand. Ondernemers stonden eerst heel sceptisch tegenover de plannen, maar nu de dorpsvisie verder ontwikkeld is, staan ze er positief tegenover.’ Dilemma’s zijn er niet. ‘We weten wat we willen en wanneer we het willen: binnen nu en drie jaar moet alles rond zijn.’ Meskers beseft dat het hoe dan ook een flinke operatie is. ‘We verwachten daar veel expertise voor nodig te hebben, de RetailDeal kan ons daarbij helpen.’

Werkgelegenheid

Het vernieuwde centrum moet niet alleen mensen aantrekken om in Wieringerwerf te komen kopen, maar ook om er te gaan wonen en werken. Daarvoor is de gemeente onder de naam ‘De Kop Werkt’ een samenwerkingsprogramma gestart met de gemeenten Texel, Schagen en Den Helder, met als doel meer ruimtelijke kwaliteit en economische activiteit in de regio te creëren. Dat begint zijn vruchten af te werpen. Er wordt een groot datacentrum gebouwd aan de A7, en Hollands Kroon verwacht dat die ontwikkeling doorzet. De gemeente merkt aan het stijgend aantal kinderen op school dat dat meteen een impuls geeft.

Wieringerwerf plein  Wieringerwerf winkelstraat

Ook Agriport, een groot glastuinbouwgebied, biedt veel werkgelegenheid. Daar werken nu veel relatief jonge arbeidsmigranten. Meskers wil het voor hen aantrekkelijk maken om zich definitief in de regio te vestigen. ‘De scholen, winkels, verenigingen, iedereen profiteert daar van’, aldus Meskers. Hij somt de voordelen om in Wieringerwerf te wonen op: ‘Je hebt hier de ruimte om te leven. En ruimte is essentieel voor het ervaren van geluk. Je hebt hier behoorlijk veel voorzieningen van niveau, goede scholen en een gunstige ligging ten opzichte van Amsterdam.’
Op de vraag wat hij andere gemeenten adviseert die hun centrum willen vernieuwen antwoordt hij zonder aarzelen: ‘Je moet het juiste momentum kiezen. Soms gaat dat vanzelf, soms moet je daar op aansturen. Zomaar iets starten is tot mislukken gedoemd.’ Voor Wieringerwerf kwam het geschikte moment toen twee supermarkten zich wilden verplaatsen. Dat viel samen met werk aan de riolering. Voor het college van B&W was dat de aanleiding om meteen meerdere stappen te zetten. Je moet als gemeente het initiatief durven nemen, ondernemers hebben hele andere dingen aan hun hoofd.’

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.