2 juli 2020

BIZ belangrijk in crisistijd

Door de coronamaatregelen is het ineens een stuk lastig geworden om een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten of te herbestemmen. En dat terwijl de BIZ juist een belangrijke rol kan spelen in deze crisistijd om lokale krachten te bundelen en collectief te investeren. Op 8 juni vond het BIZ-webinar plaats waarin uitgebreid ervaring is gedeeld door experts, ambtenaren en BIZ-bestuurders. Deze input is nu samengevat en terug te lezen.

In de notitie staan praktische oplossingen voor zowel de BIZ-organisaties als de overheid. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de meestgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Twee thema’s worden nader belicht: organisatie & samenwerking en financiën. Eén van de problemen waar BIZ’en momenteel mee te maken hebben, is de praktische organisatie van de draagvlakmeting. Volgens sommigen zou een draagvlakmeting dit jaar niet uitvoerbaar zijn of onder druk van de corona-effecten negatief kunnen uitpakken. Daar staat tegenover dat anderen aangeven dat zowel de zichtbaarheid als de meerwaarde en investering door de BIZ nu juist (potentieel) hoger is.
De effecten van de coronamaatregelen raken de BIZ’en ook financieel. Sommige BIZ’en houden geld over, omdat ze een deel van hun activiteiten in 2020 hebben moeten annuleren. Andere BIZ’en kunnen in problemen komen als ze hun activiteiten in 2021 continueren, terwijl ze niet hebben gemeten of daarvoor voldoende draagvlak is.

BIZ-hulploket

Begin april is het gratis BIZ-hulploket opgericht op initiatief van Stad & Co om BIZ’en te helpen met vragen rond hun start of herstemming. Vragen en contact: contact@bizhulploket.nl t.a.v. Farzad Ghaus, directeur Stad & Co.

Partners

De volgende partijen werken samen in het BIZ-Hulploket: INretail, De Nieuwe Winkelstraat, Platform31, Retailagenda, NRW, Haags Retailpunt, provincie Noord-Holland, provincie Zuid- Holland, Stichting CLOK, Koninklijke Horeca Nederland, Rabobank, Hogeschool van Amsterdam, Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden & Stad & Co.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.