10 oktober 2019

Brussel op bezoek in Breda

Beleidsmakers van Europese Commissie bekijken Nederlandse winkelgebieden

Op 4 oktober organiseerden Retailagenda en Citymarketing Breda voor afgevaardigden van de Europese Commissie een tour door de Brabantse stad. Met een rondleiding door diverse winkelgebieden, aangevuld met een rondetafelgesprek, diende de stad als voorbeeld voor de Nederlandse retail, de ruimtelijke ordening en de vraag hoe beide in elkaar grijpen. Het doel van de dag was om aan de Brusselse collega’s te laten zien hoe dat in Nederland in zijn werk gaat. Stadszaken.nl maakte een verslag van de dag.

De rondleiding ging langs drie typen winkelgebied (de binnenstad, een wijk- en winkelcentrum en de woonboulevard), winkels die lastiger te categoriseren zijn (in dit geval Decathlon) en een winkel met een gemengd concept (het zogenaamde ‘blurring’). Bijzondere aandacht ging uit naar stadsvernieuwing. Om te illustreren hoe gewerkt wordt aan aantrekkelijke gebieden deed de tour veel recente projecten aan.

Gebieden beschermen

Het uitgangspunt van het Nederlandse beleid op het gebied van ruimtelijke ordening is het behouden van een aantrekkelijk winkelgebied, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, benadrukte Brigit Gerritse, directeur bij de Nederlandse Raad Winkelcentra en programmamanager van de Retailagenda. ‘Met deze rondleiding proberen we een eerlijk beeld te schetsen van hoe we dingen aanvliegen. We willen laten zien dat we geen hindernissen opwerpen, maar juist gebieden willen beschermen. Om dat te realiseren moeten we afspraken maken.’
Belangrijk is ook leegstand tegen te gaan, door te voorkomen dat bepaalde ondernemingen naar perifere locaties uitwijken, maar ook door te voorkomen dat het aanbod winkellocaties wordt uitgebreid als daar vanuit de retail onvoldoende vraag naar is. Gerritse ziet een rol in een hechtere samenwerking tussen gemeenten. Uitgangspunt is dat zij niet met elkaar moeten concurreren, maar afstemmen wat waar gerealiseerd wordt, zodat er op regionaal gebied voldoende aanbod blijft bestaan en tegelijkertijd een overschot aan winkelpanden wordt voorkomen.

Lees hier het hele artikel op Stadszaken.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.