11 oktober 2021

Conceptaanvraagformulier Impulsaanpak winkelgebieden beschikbaar

Hoe dien je straks een subsidie-aanvraag in voor de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden? Om vast een beeld te krijgen van het aanvraagformulier staat op de website van RVO nu een conceptversie van het aanvraagformulier dat kan worden gedownload.

De Rijksoverheid stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van centrale winkelgebieden en binnenstedelijke winkelstraten die dreigen te verloederen. Via het programma Impulsaanpak Winkelgebieden is hiervoor subsidie en kennis beschikbaar. De regeling is nog in ontwikkeling, er wordt gewerkt aan de laatste details, het aanvraagproces en de bijbehorende documenten zijn nagenoeg gereed.

Online technische briefing

Voor gemeenten en partijen die interesse hebben om gebruik te maken van de regeling organiseren RVO en de Retailagenda op woensdag 13 oktober van 10:30 – 12:00 uur een online technische briefing met onder andere een update van de regeling en een toelichting op het aanvraagproces en de bijbehorende indieningsspreadsheet.

Concept aanvraagformulier

Om vast inzicht te krijgen in de aanvraagprocedure staat op de website van RVO nu een concept versie van het aanvraagformulier dat kan worden gedownload.
Vragen over het aanvraagformulier en het aanvraagproces worden behandeld tijdens de online briefing en kunnen ook gesteld worden via  iw@rvo.nl

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over het webinar + aanmelden
Kijk hier voor meer informatie over de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden
Download hier de conceptversie van het aanvraagformulier<

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.