Deelsessies Zomercongres Retailagenda

Tijdens het Zomercongres Retailagenda zijn er twee rondes met workshops. U kunt kiezen uit maar liefst twaalf aansprekende, interactieve en praktijkgerichte deelsessies rond innovatie en innovatieve ruimtelijke aanpak. U kunt er twee volgen. Aanmelden voor de workshops gebeurt ter plekke. Meteen bij binnenkomst maakt u voor de eerste ronde een keuze, in de pauze (van 14.50 tot 15.10 uur) maakt u uw keuze voor de tweede ronde. Voor alle sessies geldt: vol is vol.
Inschrijven voor het congres kan hier (het formulier staat onderaan de pagina).

Ronde 1: 14.00- 14.50 uur
Thema: Ruimtelijke afstemming

1. Parkstad Limburg: Regionale afspraken saldobenadering supermarkten
Parkstad Limburg is een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten in Zuidoost-Limburg. Tijdens deze interactieve sessie laten Peter Bertholet en Ralph van der Straten (ambtenaren Stadsregio Parkstad Limburg) zien hoe de regionale afstemming over het retailvraagstuk in Zuid-Limburg en Parkstad plaatsvindt en op welke wijze het beleid wordt vertaald in de uitvoering. Specifiek gaan zij aan de hand van voorbeeldcasussen in op de regionale aanpak van het supermarktdossier.

2. Bruisende binnensteden aan de rivier: actieve samenwerking tussen Arnhem en Nijmegen
Ooit opereerden Arnhem en Nijmegen als concurrenten van elkaar, inmiddels werken de twee gemeenten nauw samen en stemmen ze ingrijpende ontwikkelingen met elkaar af. Ze kijken nu hoe ze de regio kunnen positioneren, zodat ook kleine plaatsen een kans krijgen op een positieve toekomst. Zo is er onder meer een gezamenlijk investeringsprogramma opgezet. Paul van Hoof (programmamanager gemeente Arnhem) en Ilse Nieskens (Senior Advisor Economic Affairs bij de gemeente Nijmegen) leggen uit hoe de regionale samenwerking gestalte heeft gekregen.

3. Provincie Overijssel: Sleutels voor succesvolle samenwerking op lokaal niveau
In deze interactieve workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden gediscussieerd over een succesvolle lokale aanpak: Hoe behalen we hiermee de doelstellingen van de retaildeal en wat werkt juist niet? Binnenstad- en transitiemanagers Bert Broekhuis en Leo Hoksbergen vertellen over hun aanpak en ervaringen met stakeholders in gemeenten binnen en buiten Overijssel. Door vergelijking worden ingrediënten voor een succesvolle samenwerking duidelijk. Provincie Overijssel stimuleert een lokale aanpak door gemeenten, ondernemers en andere stakeholders. Hierbij speelt het faciliteren van kennisuitwisseling, zoals ook in deze workshop, een belangrijke rol.

4. Transformatie betekent keuzes maken
Tijdens deze sessie schetsen experts Jacky Scherens (investeerder) en Boris van der Gijp (Syntrus Achmea Real Estate & Finance) een helder beeld van de consequenties van transformatie. Gemeenten staan voor de lastige opgave om te kiezen tussen perspectiefrijke en te transformeren winkelgebieden. Een lastige puzzel die om die reden dan nogal eens wordt uitgesteld. De sprekers maken duidelijk waar zij nog kansen zien voor investeringen en welke gebieden in de toekomst zullen transformeren. Zo kan een transformatiefonds bijdragen aan een gezonde winkelstructuur. Na de presentaties is er uitgebreid gelegenheid om te reageren en vragen te stellen.

5. Maak van planschade geen spelbreker
Gemeenten die hun bestemmingplannen wijzigen, kunnen te maken krijgen met planschade. Deze kostenpost in het vooruitzicht kan belemmerd werken bij het ontwikkelen van nieuwe plannen. Arjan Bregman, hoogleraar Bouwrecht, laat aan de hand van concrete voorbeelden hoe gemeenten kunnen omgaan met planschade. Anke Rolsma heeft als beleidsadviseur Economische Zaken bij Gemeente Den Helder volop te maken met het voorkomen en beperken van planschade. Zij vertelt over haar ervaring in de praktijk.

6  De winkelmarkt door het oog van de vastgoedbelegger: samenwerking & uitdagingen
René Vierkant (director retail investments bij Syntrus Achmea en bestuurslid IVBN ) geeft een kijkje in de wereld van de vastgoedbelegger en hun visie op de Nederlandse winkelmarkt. Welke locaties zien zij als perspectiefrijk, waar neemt men graag het initiatief om te investeren in transformatie en waarom is provinciaal beleid zo belangrijk? Ook wordt ingegaan op de uitdagingen, zoals nieuwbouwplannen en het inflexibele huurrecht dat beleggers parten speelt. Twee concrete cases laten zien hoe vastgoedbeleggers in nauwe samenwerking met de gemeente het winkelgebied compacter maken en tegelijkertijd van nieuw elan voorzien.

7  Drenthe pakt door: de provinciale retailaanpak werpt zijn vruchten af
In Drenthe werken provincie en gemeenten actief samen en komen tot resultaten. Werkt deze aanpak ook voor de middelgrote centra in andere provincies? En wat betekent dit voor de rol van de provincie? Met de veranderende retailmarkt en toenemende leegstand verandert ook de opgave voor betrokken overheden. Natasja Annyas, projectleider en adviseur omgevingskwaliteit voor de provincie Drenthe geeft tekst en uitleg.

Ronde 2: 15.10 -16.00 uur
Thema: Innovatie                 

1. De aantrekkingskracht van grensgebieden
Nederlandse steden in grensgebieden zijn aantrekkelijke bestemmingen voor de Duitse toeristen. Daar kunnen grensgemeenten hun voordeel mee doen.  Enschede en Venlo zijn voorbeelden van steden die deze kansen volop benutten. Dit doen zijn o.a door bezoekers/toeristen uit de buurlanden op ludieke wijze naar hun binnenstad te trekken en Duitse bedrijven actief te benaderen om zich in hun stad te vestigen. Duco Hoek (accountmanager ondernemersloket Gemeente Enschede) en Freek Kusters (casemanager gemeente Venlo) gaan in op de cijfers & feiten, acquisitie, acties, ervaringen en dilemma’s. (Grens)gemeenten kunnen tijdens deze workshop ideeën en ervaringen opdoen en delen.

2. Een succesvolle online strategie voor lokale retailers.
Hoe helpen we lokale retailers hun weg online te vinden? Veel lokale retailers zien door de bomen het bos niet meer en hebben moeite de juiste keuzes te maken voor een succesvolle online strategie. Een strategie die moet leiden tot meer bezoekers en meer omzet. Zowel online als offline; twee werelden die nog te vaak als apart worden gezien. Het Haags Retailpunt en Google slaan de handen in één en maken met een aantal Haagse lokale retailers een deep dive om beter te snappen hoe zij zich online kunnen profileren en welke oplossingen we ze kunnen bieden. In deze sessie nemen we Marcel in ’t Veen (Google, Head of Strategic Partnerships NL) en Hester Bunnik  (Haags Retailpunt, programmamanager Smart Shopping) u mee in deze deep dive; waarom is het zo belangrijk hiermee aan de slag te gaan en hoe moet dit dan?

3. Store of The future Beethovenstraat: maak kennis met de winkel van de toekomst
Wat kan een shopping street als de Beethovenstraat doen om in de toekomst bestaansrecht te houden in een tijd van een verschuiving naar online en de veranderende behoeften van de consument? Om de retailers te helpen is door Q&A dit testlab bedacht dat gedurende een jaar lang verschillende innovaties test. Van robots tot nieuwe betaalsystemen, van digitale passpiegel tot heatmapping. Frank Quix van Q&A geeft een virtuele rondleiding door deze open proeftuin voor innovatieve retailconcepten.

4. Open Data voorwaarde voor een aantrekkelijke klantreis
Om je winkelgebied als merk te positioneren moeten je data op orde zijn en dien je te beschikken over een infrastructuur waarop alle kanalen en partijen content delen. Pas dan kun je je consistent presenteren als (binnen)stad. Platform De Nieuwe Binnenstad (DNWS) adviseert winkelgebieden over het starten en onderhouden van een open data platform. Rob Weiss van DNWS vertelt wat hier zoal bij komt kijken. Samantha van Rooij, directeur Binnenstad van de gemeente Roosendaal, laat zien hoe hun een open data platform de gemeente voorruit helpt.

5. Roermond start RIC: het belang van goed onderwijs voor de toekomst
Gemeente Roermond is trekker voor het opzetten van het RIC Roermond dat zojuist, met steun van de provincie, is gelanceerd. Het RIC (Retail Innovatie Centrum) moet uitgroeien tot hét kennis- en expertisecentrum voor retail innovatie, waarbij ondernemers, overheid en onderwijs samen op zoek gaan naar de uitdagingen, vraagstukken en oplossingen. Ondernemers kunnen er terecht voor informatie, succesvolle praktijkvoorbeelden, grasduinen in vakliteratuur en er worden brainstormsessies, workshops en bijeenkomsten georganiseerd. Vivienne Curvers van LAB Service & Experience Design legt uit hoe onderwijs Roermond bijdraagt aan een gezond retailsector.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.