2 juni 2022

Eerste ronde Impulsaanpak Winkelgebieden gesloten: 16 gemeenten dienen aanvraag in

Op 30 mei sloot het eerste indieningstijdvak voor de regeling specifieke uitkering Impulsaanpak Winkelgebieden. In totaal hebben 16 gemeenten een projectaanvraag gedaan. Het gaat hier om een mix van kleine en grotere gemeenten verdeeld over het hele land. De aanvragen hebben betrekking op de aanpak van een enkele winkelstraat tot het versterken van het kernwinkelgebied.

De totale subsidievraag voor deze eerste ronde bedraagt ruim 38 miljoen euro. Voor deze eerste tranche is een budget van 22 miljoen euro beschikbaar. Uit de aanvragen blijkt dat er grote behoefte is aan dit instrument. Een beoordelingscommissie van onafhankelijke deskundigen beoordeelt de projecten van de ingediende aanvragen op 3 kwaliteitscriteria: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Hiermee stelt zij vast in welke mate een project bijdraagt aan de doelstelling van de regeling. Daarnaast beoordeelt zij de projecten op de criteria passendheid, kosteneffectiviteit en hardheid (risico’s ten aanzien van de haalbaarheid en fasering van het project).  Op basis de toekende score wordt een ranking zal worden opgesteld.
De projectaanvragen die het hoogst eindigen komen het eerst in aanmerking voor uitkering, tot het beschikbare budget is uitgeput. De eerste beschikkingen zullen naar verwachting in de loop van augustus dit jaar (uiterlijk 13 weken na sluiting) worden afgegeven. De start van de tweede openstellingsronde staat voor dit najaar gepland.

Lees hier alles over de regeling, voorwaarden en het budget.

Vragen over Impulsaanpak Winkelgebieden?
Stuur een mail naar iw@rvo.nl.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.