22 november 2018

Friesland tekent Friese Retailaanpak

In het kader van de Retailagenda hebben provincie Friesland en alle Friese wethouders op 22 november de ‘Friese retailaanpak’ getekend. De provincie stelt een miljoen euro beschikbaar om leegstand tegen te gaan en winkelgebieden een nieuwe impuls te geven.

Decennialang probeerden overheden fabrieken weg te halen uit dorps- en stadscentra, maar wat gedeputeerde Sander de Rouwe betreft komt daar verandering in. Hij ziet het terughalen van lichtere industrie naar de centra als een van de mogelijkheden om leegstand van winkelpanden tegen te gaan. Vandaag ondertekent hij hiertoe met alle Friese gemeenten de Friese Retailaanpak 2018-2020.

Uit een provinciaal onderzoek bleek dat de helft van de in de laatste tien jaar gebouwde winkelpanden vorig jaar leegstond. Omdat wordt verwacht dat het aantal winkels de komende decennia verder zal teruglopen, besloot de gedeputeerde een provinciale aanpak te ontwikkelen.
Bij de nieuwe afspraken ligt het initiatief bij de gemeenten. Zij gaan per dorp, stad en wijk in kaart brengen hoe ze de toekomst van de winkelgebieden zien. Dat kan in veel gebieden leiden tot het besluit om sommige winkelstraten te schrappen, verwacht De Rouwe. ,,Dat ze aanwijzen: hier komen geen winkels meer bij. De ondernemers die er al zitten hoeven dan echt niet weg, maar nieuwe aanvragers zullen worden verwezen naar kansrijkere gebieden.”

De locaties die vrijkomen zouden vervolgens kunnen worden omgebouwd tot woning of kantoorpand. Maar De Rouwe ziet vooral ook veel potentie in het terughalen van lichte industrie naar het dorpscentrum. ,,De afgelopen twintig, dertig jaar zijn productiebedrijven veel schoner en stiller geworden. Het kan erg helpen om zulke bedrijven niet meer eenzaam weg te stoppen, maar ze terug het centrum in te halen.”
Als voorbeeld noemt hij de ijsfabriek in Surhuisterveen, die onlangs een nieuw gebouw opende op een bedrijventerrein. ,,Waarom zou zo’n fabriek niet midden in het centrum kunnen zitten? Dat veroorzaakt reuring. Het is maar een voorbeeld, maar het gaat mij om de denkwijze.”

Verwaarlozing voorkomen

Volgens de gedeputeerde is het zaak te voorkomen dat de leegstand dermate groot wordt dat die leidt tot overlast en verwaarlozing. ,,Het valt nu nog mee, maar als meer panden leeg komen te staan wordt het risico op verloedering groter. Dat willen we voorkomen. Het kan nu nog.”
De Rouwe zegt dat de meeste wethouders en ondernemers inmiddels ook beseffen dat winkelgebieden moeten worden ingeperkt. Hij is er niet bang voor dat buurgemeenten elkaar beconcurreren en daarom allebei geen winkelgebied willen inleveren. ,,Heel veel overheden en ondernemers staan er reëel in. Het is niet meer zoals vijf tot tien jaar geleden, toen vaak nog werd gedacht: iedereen wel maar wij niet.”
De provincie heeft een miljoen euro klaarliggen om te helpen bij dit proces, met als voorwaarde dat de regio’s voor hun eigen projecten hetzelfde bedrag bijleggen als ze krijgen. De Rouwe komt na de jaarwisseling met een subsidieregeling.

Versterken ondernemerschap

Een deel van het miljoen wordt ook vrijgemaakt voor het versterken van ondernemerschap, zoals het bijscholen van ondernemers, en voor het opknappen van winkelcentra.
Verder kunnen dorpen provinciale steun krijgen voor plannen om zich met hun winkelcentrum meer te profileren. De Rouwe noemt daarbij de potentie van bijvoorbeeld Hindeloopen, Stavoren en Makkum als aanlegplaats voor cruiseschepen: ze zouden een campagne kunnen opzetten om meer ondernemers te trekken die zich specifiek op dat publiek richten.

Dit artikel is verschenen op www.frieschdagblad.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.