31 maart 2020

Gemeente Enschede: dag en nacht bereikbaar voor de ondernemer

Elk dag doet Duco Hoek een rondje door de stad om te zien wat de gevolgen van de coronacrisis zijn. Als senior accountmanager van het ondernemersloket in Enschede polst hij – op gepaste afstand – hoe het met de ondernemers gaat. Een crisisteam is dag en nacht paraat, en ondersteunende maatregelen van de gemeente moeten voor de nodige lastenverlichting zorgen.

Hoe is de situatie in Enschede?
“In het centrum zijn van de bijna 400 winkels nog maar 50 winkels open. Het gaat dan om drogisterijen, supermarkten en een paar kledingwinkels. In de wijkcentra valt het nog mee. Ik spreek winkeliers die twee dagen achter elkaar geen enkele klant hadden. Er wordt goed gehoor gegeven aan de oproep van de overheid om thuis te blijven. Inmiddels zijn er geen koopavonden meer en geen koopzondag. Op advies van winkeliersvereniging Winkelhart zijn winkels open van 12 tot 15 uur. De gemeente heeft gezorgd voor het verruimen van de venstertijden. Het geeft een dubbel gevoel: Enschede is een grensstad die veel mensen trekt, maar dat willen we nu juist niet. Je moet bijna anti-reclame voor je stad: ‘Kom maar niet’. Daar maak je het de winkels die open zijn heel moeilijk mee.”

Je ziet dat overal meer wordt samengewerkt. Hoe is dat in Enschede?
“Mensen weten elkaar goed te vinden. Er is veel solidariteit onder ondernemers. ‘half slaan’ noemen we dat hier, dat betekent elkaar bijstaan. Die verbondenheid is er nu, maar straks ook. Er wordt gecommuniceerd in allerlei WhatsApp-groepen over bijvoorbeeld openingstijden, veiligheid, bezorgen. Ook de winkeliersvereniging heeft een eigen app. Alle informatie wordt ook weer afgestemd.”

Wat kunnen ondernemers doen om toch nog wat te kunnen verdienen?
“Er staat is een online lokaal platform ontwikkeld in samenwerking met de bezorgdienst van MSG Enschede: Koop in Enschede. Die gaat binnenkort online. Het platform wordt ondersteund door de lokale horecavereniging, de marktbond en Winkelhart. Inmiddels hebben al tientallen winkels en horecazaken zich aangemeld. Dat is een mooi teken in slechte tijden. Als gemeente willen we daar ook financieel aan bijdragen; om de bezorgkosten te drukken en om te zorgen dat de bezorgdienst kan worden opgezet.”

Op welke manier ondersteunt de gemeente ondernemers nog meer?
“De reclamebelasting wordt nog niet geïnd en we zijn in gesprek over de precario en de WOZ. Ondernemers met financiële problemen kunnen zich melden bij het Regionaal Orgaan Zelfstandigen (ROZ) dat in Twente en de Achterhoek zorgt voor het uitvoeren van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze regeling is vanwege de coronacrisis uitgebreid en versoepeld. Daar komen nu honderden aanvragen binnen. Daarnaast hebben we een crisisteam geformeerd dat dag en nacht beschikbaar is voor vragen van ondernemers.”

Wordt daar veel gebruik van gemaakt?
“We krijgen honderden telefoontjes. Het ondernemersloket  is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar, ook in de weekenden. We zijn een vaste vraagbaak voor deze groep. De meeste vragen gaan over wat kan en mag. We zijn ook veel in de stad, even je gezicht laten zien is belangrijk. Ook de wethouders en burgemeester bellen met ondernemers en houden de vinger aan de pols. Je moet zorgen wegnemen, want je hebt met emoties maken. Veel ondernemers zijn nu bezig met korte termijn, ze zijn erg zorgelijk over de toekomst, maar ook veerkrachtig, ze weten elkaar online te vinden voor steun en hulp.”

Is dat de aard van de Enschedese mkb-er?
“Enschede heeft in het verleden al de nodige klappen gehad: het verdwijnen van de textielindustrie, de stadsbrand in 1862, de vuurwerkramp. De plaats heeft het niet gemakkelijk en kent een relatief hoog aantal mensen in de bijstand. Maar er is altijd die veerkracht geweest. We zoeken elkaar op en we zijn er voor elkaar. Die samenhorigheid komt terug in de campagne van citymarketing Samen staan we sterk die je overal in de stad ziet.”

Tot slot, welk advies zou u andere gemeenten willen geven?
“Het is belangrijk dat er een crisisteam is dat samen met een loket voor ondernemers goed bereikbaar is. Verder: korte lijnen en goede communicatie. Zo moet je website goed op orde zijn. En zorg dat je je samenwerkingspartners goed in beeld hebt. Voor ons zijn bijvoorbeeld de supermarkten heel belangrijk. Wij hebben ook overleg met onze buurgemeenten Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Borne. We delen informatie, vragen en kennis. Ook hier geldt: samen staan we sterk.”

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.