18 oktober 2018

Gezocht: proeftuinen voor lokale winkeltransformatie

De Retailagenda heeft Platform31 gevraagd zo’n 20 proeftuinen te selecteren waar gerichte interventies de trajecten op het gebied van lokale winkeltransformatie moeten gaan aanjagen. Heeft het winkelgebied in uw gemeente een extra impuls nodig? Meld u dan nu aan.

Lokale aanpak

In twintig proeftuinen zullen gerichte interventies worden ingezet om de lokale winkeltransformatie in een stroomversnelling te brengen.

De proeftuinen worden opgezet in het kader van het Retailagenda thema Lokale transformatie. Dit thema richt op de activatie en versnelling van transformaties van leegstaande en/of verouderde winkelgebieden naar compacte, complete en comfortabele (=gastvrije) (winkel)gebieden. Gemeenten die interesse hebben om proeftuin te worden kunnen zich hiervoor aanmelden. Na een startgesprek met drie tot vijf belanghebbenden, waaronder de verantwoordelijk wethouder, maakt Platform 31 een analyse van de situatie in uw winkelgebied en legt dit vast in een uitvoeringsplan. Aansluitend worden procesinterventies aangeboden die zijn afgestemd op uw lokale context. Dit leidt tot versnelling van dit langjarige en complexe transformatieproces.

Interventies

Platform 31 brengt in kaart welke concrete opgave en belemmeringen in uw winkelgebied spelen, welke belanghebbenden zijn aangehaakt en gezamenlijk worden nieuwe inzichten en instrumentarium ontwikkeld. Vervolgens worden, afhankelijk van uw opgave en de fase waarin de transformatie van uw winkelgebied zich bevindt, procesinterventies uitgevoerd. Denk hierbij aan:

inspiratiesessie: kennis en ideeën opdoen bij een andere sector of gemeente is mogelijk. 

Komt uw proeftuin in aanmerking?


Het programma focust op gebiedstransformatie die plaatsvindt in een winkelgebied. Uw uitdaging ligt in de ontwikkeling van transformatieaanpakken op lokaal niveau, waarbij de regionale afstemming van groot belang is. In aanmerking voor het programma komt:

  1. winkelvastgoed dat een andere functie krijgt, zoals wonen, horeca, maatschappelijke functies, onderwijs etcetera.
  2. moeilijk te transformeren gebieden vanwege het ontbreken van (markt)vraag naar functies vallen binnen de scope van het project.

Voorwaarden proeftuin

Aanmelden

Werkt u bij een gemeente waar een dergelijke winkelopgave ligt en merkt u dat het proces wel een extra impuls kan gebruiken en bent u ook bereid een deel te co-financieren? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met Irma IJdens, projectmanager Locale transformatie, irma.ijdens@retailland.nl, 06-22884076.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.