19 november 2020

Groei aantal consumenten dat in groepjes winkelt

Steeds meer consumenten gaan weer winkelen en doen dat ook weer vaker samen. Dit blijkt uit recent onderzoek dat de Retailagenda heeft laten uitvoeren door onderzoeks- en adviesbureau Q&A. Ondertussen maken winkels en winkelgebieden zich op voor een drukke winkelperiode. Hoe kan de veiligheid in de drukste tijd van het jaar worden gewaarborgd?

Het onderzoek naar de impact van corona op de retail is een herhaling van de uitgebreide impactanalyse eerder dit jaar, waarbij consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten is gevraagd naar hun verwachtingen voor de toekomst. Het onderzoek onder ruim 4.200 consumenten is als eerste afgerond. De huidige cijfers laten zien dat consumenten weer meer zijn gaan winkelen en dit ook vaker samen doen. De verschillen zijn echter groot tussen winkels in food en non-food en voor de verschillende leeftijdscategorieën.
Zonder goed vaccin of medicijn gaan consumenten gemiddeld nu zo’n 19% minder vaak shoppen dan voor de coronapandemie, in mei van dit jaar was dit nog 30% minder vaak. Zowel winkelen in de eigen woonplaats als in een andere plaats laten hierbij een vergelijkbare trend zien. Lokaal winkelen heeft daarbij de voorkeur. Ook wordt er nog altijd minder gewinkeld dan voor de corona pandemie, er is echter wel een stijging te zien ten opzichte van de eerste lock down. Kortom, er wordt weer meer gewinkeld.

Jongvolwassenen vaker samen op pad

De overheid geeft het dringende advies om nu alleen en doelgericht te winkelen en boodschappen te doen. Voor het doen van boodschappen in de foodsector geldt dat 63% van de consumenten die in oktober zijn ondervraagd dit alleen doet, in mei was dit 69%. Als we kijken naar het bezoek aan winkels in de non-food sector dan zien we een ander beeld. In mei ging 56% alleen op pad, in oktober is dit aantal gedaald naar 47%. Vooral de groep die met 3 of meer personen gaat shoppen verdubbelde van 5% in mei naar 10% in oktober.
Het zijn vooral de 18-35-jarigen die weer vaker samen winkelen. In mei ging 53% van de persponen in deze leeftijdscategorie alleen op pad, nu is dat nog maar 37%. Ter vergelijking: van de 55-plussers ging in mei 58% alleen op pad, nu is dat nog 55%. Vooral de leeftijdscategorie 18-35 moet blijvend gewezen worden op de noodzakelijke regels om veilig en verantwoord te winkelen: winkelen kan, maar kom vooral alleen.

Populaire sectoren

Wanneer gekeken wordt naar de verschillende sectoren dan valt op dat men vooral weer meer samen naar winkels op het gebied van sport, elektro, doe-het-zelf en schoenen gaat. De winkels hebben een eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat er in winkels veilig en verantwoord kan worden gewinkeld. Vanuit de sector wordt dit ook actief naar retailers gecommuniceerd.

Handhaving openbare ruimte

Een punt van aandacht blijft de publieke ruimte; het openbare gebied tussen de winkels. Daar is het nog zoeken naar de verantwoordelijkheden en mogelijkheden om de veiligheid te handhaven. In winkelcentra wordt de bezoekersstroom veelal door de vastgoedeigenaar of beheerder gereguleerd. In binnenstedelijke winkelgebieden is dit lastiger te regulieren. Zowel de ondernemers, de vastgoedeigenaren als gemeenten hebben er belang bij dat de orde wordt gehandhaafd en veiligheid van bezoekers kan worden gegarandeerd, zeker in de drukste periode van het jaar. Voor de retail is het van essentieel belang om open te kunnen blijven. Brancheorganisaties zetten zich dan ook actief in om samen met retailers, winkelgebieden en gemeenten tot goede oplossingen te komen.

De detailhandel heeft al aangegeven scherper te gaan toezien in winkelgebieden om de naleving van coronamaatregelen nog beter op orde te krijgen. Bij drukte in winkels en in winkelgebieden wordt ingegrepen door de winkeliers, hierbij worden zij zo nodig ondersteund door BOA’s en politie. Dit zijn brancheorganisaties en werkgeversorganisaties met de ministeries van EZK en Justitie en Veiligheid op 19 november 2020 overeengekomen.

Impactanalyse

In december wordt de volledige analyse gepresenteerd, waarbij ook de verwachtingen van gemeenten, vastgoedeigenaar en retailers in kaart zijn gebracht. De resultaten worden dan net als bij het eerste onderzoek tijdens een webinar met betrokken stakeholders besproken.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.