21 december 2020

Help winkelgebieden en ondernemers hun online zichtbaarheid versterken

De lockdown versterkt de urgentie voor winkelgebieden en ondernemers om strategisch aan de slag te gaan met een duurzame omnichannelstrategie om zo hun online en offline positie te versterken. Bijvoorbeeld door een gezamenlijk online lokaal platform op te zetten. Dat vraagt om een professionele aanpak. Voor gemeenten die dit traject met ondernemers willen starten, hebben we praktische informatie en praktijkvoorbeelden op een rij gezet.

De lockdown heeft grote gevolgen voor ondernemers in de retail. Nu winkels met niet- essentiële producten dicht zijn, is online het enige beschikbare verkoopkanaal. Maar lang niet elke ondernemer is online vindbaar of aanwezig is. De verwachting is dat consumenten blijvend meer online gaan winkelen, ook na de coronatijd. Voor individuele ondernemers en lokale winkelgebieden wordt verkoop via dit kanaal dan ook steeds belangrijker, ook als deze crisis voorbij is. De lockdown versterkt de urgentie voor winkelgebieden en ondernemers om met een omnichannelstrategie (online en offline ) aan de slag te gaan. Het is nu tijd om in actie te komen, gemeenten kunnen daarbij ondersteunen.

Betrokkenheid staatssecretaris

Op 16 december 2020 was staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aanwezig bij de vergadering van de stuurgroep van de Retailagenda en toonde daar haar betrokkenheid bij ondernemers die een uiterst zware en onzekere periode doormaken. Samen met de staatssecretaris is onder meer gesproken over het belang van digitalisering van retailers en de ondersteuning die daarbij nodig is. We zien veel mooie initiatieven ontstaan waarbij lokale ondernemers in de krachten bundelen om gezamenlijk online te gaan. In de praktijk blijkt echter dat lang niet alle online lokale platforms slagen. Professionele ondersteuning is belangrijk. Voor ondernemers is het veelal wenselijk om hun online-skills te verbeteren en hun bedrijfsvoering aan te passen. Ook zien we dat juist de succesvolle projecten vaak gebaseerd zijn op de vruchtbare samenwerking van gemeenten met de lokale ondernemers.

Praktische informatie

Voor gemeenten die dit traject met ondernemers willen starten, hebben we praktische informatie over o.a. online lokale platforms op een rij gezet. De inzichten zijn gebaseerd op de praktijkervaring die is opgedaan in living labs van de Retailagenda. We hopen gemeenten hiermee te inspireren om op korte termijn met ondernemers in gesprek te gaan en samen te verkennen welke steun zij nodig hebben om zich online te ontwikkelen en presenteren.  Meer informatie:

Neem voor meer informatie of vragen contact op met de Retailagenda via info@retailland.nl.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.