19 maart 2020

Hoe wordt ook de ondernemer Future Proof?

De opgave om een toekomstbestendig winkelgebied te realiseren, is niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van de retailer zelf. Hoe zorg je dat deze een proactieve anneemt en anticipeert op een veranderd retaillandschap? Hoe moet hij omgaan met alle grote veranderingen? Welke vaardigheden helpen hierbij? En hoe, waar en wanneer kan hij deze vaardigheden en de benodigde kennis ontwikkelen? Dit en meer komt aan bod in de elf living labs van Future-Proof Retail. Stadszaken.nl liet zich bijpraten over de drie meest succesvolle labs, waaronder het HYPE lab in Rijswijk.

Future-Proof Retail is een samenwerkingsverband van ruim 30 partners onder leiding van De Haagse Hogeschool. Studenten van vijf mbo- en acht hbo-opleidingen en grote en kleine retailers experimenteren in samenwerking met gemeenten en centrummanagers in living labs met ondernemersvraagstukken en diverse (technologische) oplossingen. Het doel: het formuleren van vaardigheden die werknemers en -gevers nodig hebben om te anticiperen op een veranderd winkellandschap, het vormgeven van instrumenten om hun competenties te verbeteren en het bieden van handvatten voor gemeenten om de lokale retail te ondersteunen.

Toepassingen

In elk van de labs organiseerden studenten samen met retailers verschillende activiteiten. Deze waren onder meer gericht op digitalisering, circulariteit, businessmodellen of “ecosystemen” (netwerken van winkeliers en andere stakeholders). Uit deze lab-formules werden er drie aangewezen als “succesformule”, vertelt Heleen Geerts, werkzaam bij De Haagse Hogeschool en coördinator van de living labs. Met een goede voorbereiding en de nodige kennis kunnen deze labs op grotere schaal toegepast worden om ondernemers aan te zetten tot actie en handvatten te geven om te leren. Een lab moet aantrekkelijk zijn voor retailers, maar ook voldoen aan de behoeften van onderwijs, gemeenten en onderzoek. Voorwaarde voor succes en implementatie op grotere schaal is ook dat de toepassingen zelf te organiseren zijn door gemeenten, centrummanagement, besturen en hogescholen.

Lokale transformatie in Rijswijk

In Rijswijk werden twee projecten gedraaid in winkelcentrum In de Bogaard en één in Oud-Rijswijk. Wethouder Armand van de Laar: ‘Rijswijk heeft twee gezichten die je terugziet in de retail: dorps en Randstedelijk. Enerzijds hebben we Oud-Rijswijk, een historisch winkelcentrum waar vooral wordt ingezet op ambachten. Daartegenover staat In de Bogaard, waar je sinds de jaren zestig met je auto naartoe kan voor een groot aantal winkels. Onder meer door opkomst van het internet zie je dat veel ketens die hier gevestigd zijn – de V&D als bekend voorbeeld – omvallen. Het is lastig als gemeente iets te realiseren op een locatie die niet je eigendom is. In het geval van In de Bogaard waren er zelfs veertien vastgoedeigenaren bij betrokken. Het heeft dus een tijd geduurd om iedereen op een lijn te krijgen.’ De gemeente besloot een deel van het gebied te transformeren tot woningbouw. Het overige deel wordt daarmee compacter. Ze gaat de openbare ruimte verbeteren met bijvoorbeeld meer groen. Daarnaast gingen studenten aan de slag bij diverse ondernemers.

Lees verder…

Lees het artikel verder op Stadszaken.nl
Meer over Future-Proof Retail en de resultaten van de Human Capital Agenda van Retailagenda staan in de Retailgids 2020.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.