2 maart 2021

Impactanalyse Retailagenda: Onderweg naar een ander normaal

Na corona zal 10 tot 30% van de non-food winkels verdwijnen, verwachten stakeholders uit de retail, als winkels begin zouden maart opengaan. Hoe langer dicht, hoe hoger het percentage sluitingen. De crisis heeft het consumentengedrag blijvend veranderd: we winkelen minder, kopen meer lokaal en functioneel, en gaan minder naar steden. Middelgrote steden worden het hardst geraakt, terwijl wijkwinkelcentra juist profiteren van het nieuwe gedrag. Dit volgt uit uitgebreid onderzoek van de Retailagenda. Tijdens webinarsessies op 15 en 16 maart worden de resultaten met verschillende stakeholders besproken.

We gaan minder winkelen, gaan minder naar steden, kopen meer lokaal en meer functioneel. Stakeholders verwachten 10-30% minder winkels in non-food; hoe langer dicht, hoe meer sluitingen er zullen zijn. In opdracht van de Retailagenda heeft onderzoeksbureau Q&A Insights & Consultancy onderzoek gedaan onder consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten naar de gevolgen van de coronacrisis op de retail. In de rapportage Impactanalyse Retail post corona 2021” zijn ontwikkelingen en verwachtingen in kaart gebracht.

Consumentengedrag is blijvend veranderd

De lockdown, winkelsluiting, reisbeperking en het thuiswerken hebben het koop- en winkelgedrag van de consument permanent veranderd. Consumenten winkelen minder vaak, hebben online omarmt en gaan minder naar steden. Er is een duidelijke verschuiving van funshoppen naar runshoppen, winkelen wordt meer functioneel en dichterbij, want consumenten hebben het lokaal kopen herontdekt. Voor een groot deel zal dit zo blijven, ook na de pandemie.
Thuiswerken is niet meer weg te denken. Op basis van de informatie van de consumenten en retailbedrijven is de verwachting dat het aandeel thuiswerken na corona zo’n 40% tot 50% zal worden. Dit heeft impact op de retail en (dag)horeca op high traffic locaties zoals stations en kantorencomplexen, waar nu minder passanten zullen zijn.

Hoe langer de lockdown, hoe meer sluitingen

Er komen minder winkels, niet alleen door faillissementen, ook door het sluiten van vestigingen van filiaalbedrijven en vrijwillige bedrijfsbeëindiging. Hoe langer winkels gesloten blijven, hoe meer non-food retailers verdwijnen. Het grootwinkelbedrijf verwacht een percentage winkelsluiting van 15-30%. Hoe langer winkels dicht blijven, hoe meer de verwachting van het grootwinkelbedrijf verschuift richting de hoogst genoemde percentages.  Vastgoedeigenaren schatten het percentage winkelsluiting op 10-30%. Gaan winkels pas begin april open dan verwacht 40% van de gemeenten dat 11-20% van de non-food retailers in de eigen gemeente verdwijnt.

Doordat de horeca nu al lange tijd gesloten is, wordt deze sector harder getroffen dan de retail. Vastgoedeigenaren verwachten dat 20-30% van de horecazaken verdwijnt. Bij gemeenten is dit 20%. Horeca is doorgaans wel in staat zich sneller te herstellen dan detailhandel.

Effect winkelgebieden

Vooral de middelgrote steden zullen het na de coronacrisismoeilijker krijgen. Door een afname van het aanbod en consumenten meer functioneel winkelen neemt de aantrekkelijkheid af. Gemeenten staan voor de opgave om te zorgen voor een basisniveau van gevarieerde winkels om onderscheidend te zijn. De coronacrisis kan de katalysator zijn voor lokale transformatie, kernen compacter worden en winkels plaatsmaken voor andere functies, zoals wonen.
Grote steden worden minder hard getroffen door de coronacrisis dan eerder werd verwacht. Ze worden compacter met minder traffic, maar houden nog altijd genoeg aantrekkingskracht.
Wijkcentra hebben een functioneel karakter, gericht op de dagelijkse boodschappen en zijn goed bereikbaar. Nu de consument voortaan vaker kiest voor dichtbij als nieuwe bestemming is dat gunstig voor de toekomst van wijkwinkelcentra.

Structurele huurverlaging

Er is een structurele huurdaling nodig, geven de ondervraagde retailers. Daarbij zijn er duidelijke verschillen tussen de winkelgebieden. In steden en high traffic locaties gaat het om een structurele verlaging van 25-40%, in wijkcentra is geen tot een lage huurverlaging nodig. Ook vastgoedpartijen zien in dat huurverlaging noodzakelijk is. Zij verwachten dat de huurprijzen structureel verlaagd worden met 20-30%, afhankelijk van de locatie.

Webinars met stakeholders: 15 en 16 maart
De Retailagenda organiseert twee webinarsessies waarin samen met retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten wordt gesproken over de ontwikkelingen, verwachtingen en gevolgen van de coronacrisis. Data:

 Inschrijven voor de webinars kan hier.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.