6 oktober 2016

Interview Sander de Rouwe: ‘Provinciale RetailDeal geeft krachtig signaal’

Op 5 oktober hebben alle twaalf provincies in bijzijn van minster Kamp een RetailDeal ondertekend. Provincies nemen de regie in regionale samenwerking en afstemming om vitale en toekomstbestendige winkelgebieden te realiseren en winkelleegstand tegen te gaan en te voorkomen. Sander de Rouwe van het Interprovinciaal Overleg (IPO) ziet dit als een krachtig signaal.

De provinciale RetailDeals vormen de start van een gezamenlijk traject van de provincies met de andere partijen achter de Retailagenda. De RetailDeal voor provincies kent een algemeen deel en een specifiek deel dat ruimte laat voor verschillen in aanpak tussen provincies. Sander de Rouwe van het IPO licht de inhoud van de deals toe: ‘De provinciale deals zijn meer toegespitst op de regionale afstemming. In de deal staan onderwerpen die passen bij de rol van de provincie, zoals het zorgen voor regionale samenwerking en afstemming van de ruimtelijke ordening. Dat alle twaalf provincies de deal hebben getekend, geeft een krachtig signaal, zowel naar het Rijk als naar de gemeenten.’

Pilots
Andere punten waar gezamenlijk aan gewerkt gaat worden zijn objectieve data, een vastgoedmonitor en een landelijk koopstromenonderzoek. ‘Ontwikkelingen op landelijk niveau gaan nauwlettend gevolgd worden,’ vervolgt De Rouwe. ‘Dit moet eenduidige en onafhankelijke informatie opleveren, waar geen discussie meer over gevoerd hoeft te worden. Deze informatie moet vervolgens regionaal toepasbaar worden gemaakt, zodat objectief kan worden vastgesteld wat voor een gemeente de gevolgen zijn. In het kader van de RetailDeals willen we ook zo snel mogelijk starten met een aantal pilots, bijvoorbeeld rond saldobenadering en over het terugdringen van plancapaciteit. Zo kunnen we toetsen of de instrumenten op het gebied van ruimtelijk ordening toereikend zijn.’

Leefbaarheidsprobleem
De provinciale RetailDeals vormen een intentieovereenkomst, geen contract, benadrukt De Rouwe. ‘De kracht van de RetailDeal is dat betrokken partijen, zoals vastgoed, gemeenten en retail hun commitment uitspreken voor de uitvoering van deze RetailDeals.’ Het feit dat alle twaalf provincies een RetailDeal hebben getekend heeft volgens hem te maken met het huidige maatschappelijke ontwikkelingen. ‘Je ziet het probleem van de retail terug in het straatbeeld. Het omvallen van een aantal ketens heeft ook bij provincies tot een grotere bewustwording van de problematiek geleid. Lokale leegstand kan immers leiden tot een regionaal leefbaarheidsprobleem waarbij de provincie moeten kunnen ingrijpen. Met het tekenen van de provinciale RetailDeals laten we de samenleving zien wat de bijdrage en meerwaarde van de provincie is.’

Fijne winkelsteden
De afspraken uit de RetailDeals zullen continu gemonitord worden. De Rouwe legt uit hoe: ‘Binnen het IPO is er zes keer per jaar overleg om resultaten en successen te bekijken en elkaar scherp te houden als het nodig is. Voor het resultaat is het van belang dat je de regionale samenhang en afstemming gaat zien en gemeenten en ondernemers een gezamenlijk beeld hebben van hoe je de retail in de steden vitaal kunt houden. De RetailDeals zijn een succes als zichtbaar wordt dat de leestand wordt teruggedrongen en je afstevent op florende, fijne winkelsteden, die ook nog eens aantrekkelijk zijn voor toeristen om te bezoeken.’

Bekijk hier de volledige tekst van de provinciale RetailDeal.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.