7 oktober 2019

Intervisie “Hoe Big Data bijdraagt aan een toekomstbestendig winkelgebied”

Big data wordt steeds bepalender in ons leven. Alles en iedereen verzamelt massaal grote hoeveelheden gegevens. Zo ook winkelgebieden, steden en centra. Maar dan? Wat kun je mee? Hoe zorg je dat Big Data bijdraagt aan een toekomstbestendig winkelgebied

Op donderdag 31 oktober organiseert de Retailagenda in samenwerking met gemeente Apeldoorn een intervisie over het thema Big Data. De ervaring van de gemeente Apeldoorn staat hierbij centraal. Roelof de Graaf, programmamanager Economie & Toerisme, bij de gemeente Apeldoorn: “In Apeldoorn vormt data belangrijke input voor het maken van beleidsafwegingen. Er wordt daarom – kwantitatieve en kwalitatieve – informatie verzameld over economische voorzieningen zoals winkels en toerisme. Kwantitatief gaat bijvoorbeeld om bezoekersaantallen van de binnenstad en attracties, het winkelaanbod, koopstromen en bezetting van parkeerplaatsen. Kwalitatief gaat over het gebruik van de openbare ruimte en (toeristisch) imago.” Big Data dient in Smart City Apeldoorn een duidelijk doel. ”Onze ambitie voor Smart City is dat we betere beslissingen kunnen nemen en een hogere kwaliteit van leven bereiken.” Tijdens het algemene deel van de intervisie gaat de gemeente uitgebreid in op de manier waar zij Big Data verzamelen toepassen. Gert-Jan Slob van Locatus geeft daarbij extra duiding bij de cijfers en data.

Centrale vragen

Maar gebruik van Big Data levert ook de nodige vraagstukken op. Hoe zet je data effectief in bij strategische beleidskeuzes? En hoe ga je bijvoorbeeld om met ethiek en privacy? Deze en andere vragen komen tijdens de intervisie aan bod. Na de presentatie van gemeente Apeldoorn worden de centrale vragen in kleine groepen met elkaar besproken, en worden de uitkomsten na afloop met elkaar gedeeld.

Programma in het kort

De intervisie start om 12.00 uur met een wandeling door het centrum voor een kennismaking met Smart City Apeldoorn, om 13.00 start de sessie en om 16.00 uur wordt de dag afgesloten met een borrel.

Aanmelden

Klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.