Intervisie “Gastvrijheid in centrum-en winkelgebieden’

Niks geen ingewikkelde apps of hoogdravende innovaties; een beter winkelgebied begint bij gastvrijheid. In vier pilotgemeenten wordt op dit moment op het gebied van gastvrijheid druk geëxperimenteerd. Tijdens de Retailagenda intervisie over de gastvrije binnenstad staat de ervaring van Retailinnovatie Lab Zoetermeer centraal. Aanmelden kan hier.

Bekijk hier de resultaten van de intervisie.

Op 4 oktober organiseert de Retailagenda i.s.m. gemeente Zoetermeer een intervisiesessie over ‘Gastvrijheid in centrum- en winkelgebieden’. Gemeente Zoetermeer is een van de Retailinnovatie labs op gebied van Gastvrijheid. Begin dit jaar is gestart met een experiment* om binnensteden gastvrijer te maken. Ook Hilversum, Eindhoven en Meppel doen mee. Het doel van het experiment is te laten zien dat je met gastvrijheid de sociale meerwaarde van binnensteden en winkelgebieden kunt vergroten. De pilot wordt uitgevoerd i.s.m. Stad & Co, Detailhandel Nederland, Mindlogyx en INretail.

Trainingen
Nu winkelgebieden zijn veranderd in verzamelplaatsen van verkooppunten, is juist sociale interactie bepalend hoe mensen een winkelgebied ervaren; voor functionele aankopen kunnen ze immers ook terecht op internet. In de vier pilotgemeenten worden op dit moment trainingen gegeven in gastvrijheid. Niet alleen aan ondernemers en ambassadeurs van winkelgebieden, maar bijvoorbeeld ook aan de handhavers en schoonmakers. Dit wordt door verschillende bureaus met een lokale inslag gedaan.

Ervaring uitwisselen
Tijdens deze Retailagenda intervisie licht Zoetermeer waarom deze gemeente deelneemt aan dit experiment. Wat doen ze aan gastvrijheid en wat werkt wel en wat werkt niet? Waar stonden ze eerst, waar staan ze nu en waar willen ze heen? Deelnemers aan de intervisie krijgen hierbij volop gelegenheid om vragen te stellen. Deelnemers aan de intervisie krijgen hierbij volop gelegenheid om vragen te stellen.
Na de presentatie staan we stil bij twee centrale vragen die in twee rondes in kleine groepen besproken worden en daarna gezamenlijk worden doorgenomen. De vragen zijn erop gericht om over en weer ervaring en ideeën te uitwisselen:

  1. Wat wil je met gastvrijheid bereiken voor het centrum dat je vertegenwoordigt?
  2. Welke activiteiten kan een centrum nog meer ondernemen om sociale meerwaarde en gastvrijheid te verhogen? Heb je hier ervaring mee, en wat kun je op dit gebied van elkaar leren?
12.00 -13.00 uur Lunch
13.00 uur Start intervisie met: voorstelronde, presentatie Zoetermeer, co-creatie over over twee rondes, delen voornaamste bevindingen.
16.30 uur Einde intervisie
16.30-17.30 uur Borrel

De lunch en borrel zijn samen met de stakeholders van de vier pilotgemeenten die deze middag tegelijkertijd een bijenkomst hebben.

Locatie:
De Kapelaan, Nicolaasplein 2, 2712 AB Zoetermeer
OV, met OV-fiets of tram ca. 15 minuten

>> Aanmelden voor de intervisie kan hier

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.