12 juni 2020

Lokale transformatie. Wat werkt wel? Wat werkt niet?

De Retailagenda heeft het afgelopen jaar een intensief traject doorlopen om na te gaan op welke wijze transformatie in centrum- en winkelgebieden versneld kan worden. De bevindingen van deze verkenning staan in de publicatie: “Lokale transformatie: wat werkt wel? Wat werkt niet?”. Hier te downloaden of als onlinemagazine te bekijken.

De Retailagenda heeft vanaf het begin ingezet op het compacter en sterker maken centrum- en winkelgebieden. Keer op keer blijkt dit een uiterst complex proces. Toch zal transformatie juist de komende periode urgenter zijn dan ooit. De inzichten en geschetste aanpak in deze publicatie kan gemeenten helpen om het proces versneld op gang te brengen.

Deze inzichten hebben wij het afgelopen jaar opgehaald door middel van een uitgebreid reviewtraject. Een team van 25 experts is op bezoek geweest bij 11 gemeenten en 1 provincie. Het expertteam is steeds in alle openheid ontvangen door de betrokken bestuurders, ambtenaren, centrummanagers en ondernemers waardoor waardevolle inzichten zijn opgehaald. Daarnaast is een uitgebreide enquête gehouden onder alle 158 gemeenten met een RetailDeal en de betrokken stakeholders. Alle bevindingen zijn samengevat in deze publicatie.

Handreikingen

Gemeenten staan op dit moment voor een zware opgave met ingrijpende keuzes. Partners van de Retailagenda hebben daarom de afgelopen weken in snel tempo gewerkt aan aanvullende handreikingen met informatie en instrumenten die nodig zijn voor herstel, transformatie en transitie van centrum- en winkelgebieden:
Handreiking verantwoord bezoek Winkelgebieden
Eerstehulp bij herstel en transitie
Steunakkoord Huurverlaging- en uitstel

Foto copyright: Marcel Jurian de Jong

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.