20 april 2017

Manifest ‘Laat stad en regio bruisen’

Op 5 april hebben de Tweede Kamerleden Ingrid van Engelshoven en Jan Maarten Paternotte het manifest ‘Laat stad en regio bruisen’ in ontvangst genomen. Het manifest is een initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland, VNG, G32 en IPO. Zij nodigen het kabinet uit als partner bij het ontwikkelen van aantrekkelijke en onderscheidende stedelijke regio’s.

Om ervoor te zorgen dat Nederland tot de economische wereldtop blijft horen moeten op tal van terreinen grotere stappen worden gezet. VNO-NCW, MKB-Nederland, VNG, G32 en IPO hebben een visie neergelegd waar het kabinet – wat hen betreft – zo mee aan de slag kan gaan. In het manifest ‘Laat stad en regio bruisen’ wordt voorgesteld hoe Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven samen kunnen komen tot één krachtig netwerk van onderscheidende stedelijke regio’s, binnensteden en vitale kernen.
Het kabinet sluit ten minste 15 regiodeals met samenwerkende decentrale overheden en bedrijfsleven. Het gaat om regiodeals met grootstedelijke regio’s gericht op een aantrekkelijk nationaal en internationaal onderscheidend woon-, winkel-, verblijfs-, werk- en ondernemersklimaat en om deals met middelgrote en kleinere stedelijke regio’s gericht op het transformeren naar bruisende binnensteden, vitale kernen en onderscheidende clusters. Dus geen ‘one size fits all’.

Grote transitieopgaven
Daarnaast gaat het manifest in op een aantal grote transitieopgaven. Fossiele energie gaat over naar duurzame energie, het tijdperk van de analoge informatie gaat over naar digitalisering, regionale oriëntatie maakt plaats voor mondialisering, de ‘wegwerp’-grondstoffeneconomie gaat naar circulaire economie, steden krijgen andere functies, maar mogen niet verloederen, et cetera. Daarvoor is een andere aanpak nodig, waarbij Rijk, decentrale overheden en ondernemers samenwerken en investeren in verschillende opgaven, zoals:

Download hier het manifest.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.