19 mei 2021

Mirjam Jebbink van het Kadaster: “Snelle transformatie vraagt wendbaarheid.”

Het leven bestaat uit keuzes maken. Maar wanneer weet je of je de juiste keuze maakt? En kun je terugkomen op eerder gemaakte keuzes? Hoe wendbaar ben je in een tijd waarin ontwikkelingen steeds sneller gaan en je moet dealen met onzekerheden? Mirjam Jebbink van het Kadaster gaat in haar blog in op het belang van een flexibele opstelling van alle betrokken partijen bij transformatie.

“Consumentengedrag was al langer aan het veranderen, maar de coronacrisis leert ons dat deze verandering zich sneller voltrekt en onomkeerbaar is. Het, in opdracht van de Retailagenda uitgevoerde onderzoek ‘Impactanalyse Retail post corona’, brengt ontwikkelingen en verwachtingen in beeld. Middelgrote gemeenten hadden het al moeilijk en dat wordt er niet beter op. Krimpend winkelaanbod en de toename van leegstand zetten de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het centrumgebied verder onder druk. Na corona hebben we te maken met een nieuwe werkelijkheid. Om tot een levendig en vitaal centrumgebied te komen is verkleining van het kernwinkelgebied nodig. Verkleuring en transformatie naar andere functies in aanloopstraten is dan aan de orde. Om dit te realiseren zijn de vastgoedeigenaren nodig want zij zijn degenen die de uiteindelijke investeringsbeslissing nemen. Dat betekent dat samenwerken met deze groep van cruciaal belang is om de toekomstbestendigheid van het centrumgebied te organiseren.”

Resultaten

“Overheidsorganisaties realiseren zich dat een (pro)actieve houding nodig is om de aantrekkelijkheid van winkelgebieden te verbeteren en transformatie te stimuleren. Want hoe zorg je er voor dat samenwerking écht tot resultaten leidt? Belangrijke vraag daarbij is: hoe wendbaar ben je als gemeente, om mee te bewegen met ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor een toekomstbestendig gebied? Ben je bereid om échte keuzes te maken en daarmee een duidelijk perspectief te bieden aan eigenaren en winkeliers? ‘Hoe mobiliseer je eigenaren’ maar ook ‘hoe zorg je ervoor dat je als gemeente de randvoorwaarden voor eigenaren om te investeren op orde hebt’? En hoe snel kun je reageren? Hoe ver is de politiek en hoe lang duurt het voordat er een formeel besluit ligt en andere functies mogelijk zijn binnen de wettelijke kaders?  Hoe flexibel ben je om mee te denken over oplossingen voor de korte- en (middel)lange termijn? Hoe goed lukt het je om de verbinding tussen de eigen beleidsafdelingen te leggen?”

Koploper

“Maar die vraag kan ook gesteld worden aan een eigenaar: hoe wendbaar ben je als eigenaar om de nieuwe realiteit onder ogen te zien? Denk je nog steeds dat je wel weer een nieuwe huurder vindt of ben je bereid te accepteren dat de keuze voor een andere functie van je vastgoed voor de toekomst een beter perspectief biedt? Wat betekent dat voor je financiële positie en mogelijkheden? Realiseer je je hoe die keuze samenhangt met een aantrekkelijk en vitaal centrumgebied? Wacht je tot het stof van de coronapandemie is neergedaald of kies je er voor een actieve bijdrage te leveren en verantwoordelijkheid te nemen voor je rol in het toekomstbestendig maken van het hele centrumgebied op de lange termijn? Durf je een koploper te zijn en een voorbeeld voor anderen? Ben je bereid om samen met je buurman een creatief scenario te bedenken om een sluitende businesscase te creëren? Wil je meedenken met je huurder over hoe je samen tot een beteer uitstraling van een winkelpand kunt komen?”

In deze video geeft Mirjam Jebbink een toelichting op de succesvolle samenwerking tussen retail, vastgoed en de gemeente in de Rotterdamse wijk Hillegersberg.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.