16 maart 2022

Opening regeling Impulsaanpak Winkelgebieden 9 mei

Vorig jaar heeft de Rijksoverheid het programma Impulsaanpak Winkelgebieden aangekondigd. Het rijk stelt hiermee 100 miljoen euro beschikbaar voor lokale projecten die de leegstand in centrale winkelgebieden en binnenstedelijke winkelstraten terug willen dringen. Naar verwachting wordt het loket opengesteld van 9 mei t/m 30 mei 2022.

Opening 9 mei
De contouren en eerste uitgangspunten zijn vorig jaar toegelicht in twee webinars. De procedure is daarna verder ontwikkeld en uitgebreid juridisch getoetst­. Nu is de regeling in een afrondende fase. De verwachting is dat het loket wordt opengesteld van 9 mei t/m 30 mei 2022.

Aanvraag door gemeenten
Wie al eerder kennisnam van deze regeling valt het misschien op dat de inhoudelijke uitgangspunten gelijk zijn gebleven, maar de opzet is veranderd. In de nieuwe opzet van de regeling dient de gemeente de aanvraag in voor een specifieke uitkering (spuk) voor de uitvoering van een project. Binnen maximaal één jaar na toekenning van de uitkering moeten de gemeente en (minstens 2) private investeerders een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Zo is er meer tijd om de samenwerking tussen partijen tot stand te brengen.

Uitgangspunten
Het project waarvoor een gemeente een uitkering aanvraagt gaat om een samenhangend, gebiedsgericht, integraal plan dat een publiek en een privaat deel bevat. De gemeente is verantwoordelijk voor de manier waarop zij de private investerende samenwerkingspartners tegemoetkomt in hun onrendabele top op het project. De gemeente bepaalt ook de rechtmatige besteding van zowel de uitkering voor het publieke deel van de investeringen als voor het private deel. Een gemeente mag in het geval van meerdere projecten, per project een aparte aanvraag indienen. Lees hier alles over de regeling

Impulskamers
Gemeenten die een aanvraag willen indienen, kunnen gebruik maken van de kennis van onafhankelijke experts om te sparren over het plan. Speciaal hiervoor organiseert RVO  impulskamers. Deze vinden plaats van 11 t/m 22 april 2022. Aanmelden kan door voor 4 april een deelnameformulier te sturen aan iw@rvo.nl. Lees meer over de impulskamers

Op 22 april 2022 is de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden officieel in de Staatscourant gepubliceerd. De inhoud van de regeling is daarmee definitief.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.