18 november 2018

Provincie Overijssel start pilot om ondernemerschap te stimuleren

De provincie Overijssel wil nu de retail sector in transitie is vooral het ondernemerschap stimuleren. De provincie is daarom een pilot gestart om de behoefte van ondernemers en winkeliersverenigingen in beeld te brengen.

De provincie gaat  een pilot opzetten voor een provinciaal stimuleringsprogramma: ‘Stimulering ondernemerschap in de Retail’. Het doel is om in kaart te brengen waar retail ondernemers en winkeliersverenigingen behoefte aanhebben op het gebied van (door)ontwikkeling en innovatie. Het Retailplatform Overijssel (RPO*) is opdrachtgever voor deze pilot, platform De Nieuwe Winkel voert de pilot uit.

De pilot

Afgelopen oktober was de aftrap. DNWS heeft als trekker van deze pilot tien pilotgemeenten benaderd om bij lokale stakeholders hun behoeften op het gebied van (door)ontwikkeling en innovatie te peilen. Het gaat daarbij om de centrumgebieden van Zwolle, Deventer, Raalte, Borne, Nijverdal, Rijssen, Oldenzaal, Dedemsvaart, Steenwijk en Losser.
Bij de start van de pilot zijn de sterke en zwakke punten van de winkelgebied in kaart gebracht. Vervolgens is samen met de lokale retailers en winkeliersverenigingen gekeken naar hun precieze behoefte. Nu wordt voor de tien gemeenten een maatwerkprogramma gemaakt, zodat aan die behoefte kan worden voldaan en ze aan de slag kunnen. Ook wordt in deze aanpak onderzocht op welke wijze de provincie een rol kan spelen.
Als de tien pilotgemeenten het programma hebben doorlopen, wordt deze aanpak uitgerold naar ondernemers in andere Overijsselse gemeenten.
* Het RPO is een platform met vertegenwoordigers van MKB Nederland Midden, VNO-NCW Midden, KHN, INretail, de Retailagenda, vastgoed (MKB-Nederland Regio Zwolle), centrummanagement en de hogescholen Windesheim en Saxion.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.