11 juni 2019

Provincie Zuid-Holland geeft subsidie voor verbeteren winkelgebieden

Provincie Zuid-Holland stelt een half miljoen euro beschikbaar voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren. De provincie wil zo stimuleren dat stadscentra levendig blijven en leegstand tegengaan. De regeling gaat 1 augustus van start.

De provincie wil de kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden helpen verbeteren, en een brede samenwerking tussen winkeliers, ondernemers en de gemeente versterken. De subsidie kan voor uiteenlopende doeleinden worden ingezet. Als voorbeeld wordt genoemd het oprichten of verder ontwikkelen van een ondernemersvereniging, onderzoek naar de haalbaarheid van een BIZ, analyses om te komen tot compactere winkelgebieden, het saneren buiten een winkelgebied verspreid liggend winkelaanbod of het opstellen van een ruimtelijke sterkte-zwakte analyse voor een gebied.

Start aanvraag
Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 augustus tot en met 31 december 2019, volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De regeling is van toepassing op de winkel- en centrumgebieden die in het provinciaal detailhandelsbeleid van Zuid-Holland zijn benoemd als ‘te optimaliseren’ en ‘centra’. Dit zijn doorgaans middelgrote en wat kleinere winkel- en centrumgebieden die onder druk staan en waar kansen voor verbetering zijn. De winkel- en centrumgebieden die voor subsidie in aanmerking komen moeten uit minimaal vijf winkels bestaan.

Meer informatie

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.