20 januari 2023

Retailagenda en de City Deal ‘Een slimme stad’ gaan samenwerken aan slimme duurzame en sociale steden

Namens de Retailagenda heeft voorzitter Marijke van Hees op 19 januari 2023 de intentieverklaring getekend met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Met deze intentieverklaring spreken de Retailagenda en de City Deal af om te onderzoeken hoe partijen kunnen samenwerken.

Nederland staat voor de grote opgave om steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Dit kan alleen alle kansen die digitalisering en technologisering bieden optimaal en op een democratische manier worden benut. De City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ is een grootschalig smartcitynetwerk met zo’n 75 deelnemers uit alle geledingen van het smartcitywerkveld, zoals ministeries, provincies, 20 gemeenten; overheidsbedrijven, zorginstellingen, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Daarnaast participeren ook organisaties zoals BTG, Amsterdam Smart City en Brightlands Smart Services Campus

Zij werken samen om de kansen van digitalisering en technologisering te benutten om regio’s, steden en dorpen leefbaar en sociaal te houden en onze democratie te versterken. Samen met partners ontwikkelt de City Deal ‘slimme stad’ nieuwe smartcityoplossingen die een antwoord geven op de grote opgaven in ons land, de werking van de slimme stad verbeteren en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn.

De Retailagenda heeft tot en met 2025 een strategie gericht op de lokale implementatie van technologische oplossingen die de maatschappelijke en economische functie van de kernen versterken. Een strategie gericht op het via digitale oplossingen stimuleren van het bezoek aan de kernen. Voor de implementatie van duurzame oplossingen is intensieve publiek private samenwerking noodzakelijk. Een samenwerking die met de inzet van kennisinstellingen systematisch leert van de ervaringen en in de aanpak jong talent weet in te zetten.

Partners van de Retailagenda en het netwerk van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ willen hierin samen op trekken. Van Hees: “Dat doen we omdat we begrijpen dat we voor grote opgave staan. We willen leren van elkaars ervaringen, inzichten, kennis en netwerk. Het komende half jaar onderzoeken we hoe we onze samenwerking optimaal kunnen inrichten.”

Lees hier meer over de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.