20 mei 2019

Retailagenda start met reviewteam Lokale transformatie

Om transformatie te helpen versnellen, is de Retailagenda gestart met een reviewteam Lokale transformatie. Het reviewteam maakt de komende maanden een uitvoerige analyse van alle relevante facetten van het transformatieproces.  De do’s en dont’s worden in kaart gebracht en later dit jaar met alle Nederlandse gemeenten worden gedeeld.

Het bevorderen van transformatie is sinds de start van de Retailagenda in 2015 één van de centrale doelstellingen. De bewustwording dat het teveel aan winkelmeters via transformatie kan worden gereduceerd, is mede hierdoor inmiddels breed aanwezig. Veel gemeenten en hun stakeholders zijn dan ook actief met de transformatie-opgave. Elke gemeente bevindt zich hierbij in een andere fase van het transformatieproces: de een staat nog aan het begin en is bezig met het vaststellen van omvang van het probleem en het creëren van urgentie, terwijl anderen al veel verder zijn en daadwerkelijk vierkante meters winkelvloeroppervlakte uit de markt halen en verankeren in aangepaste bestemmingsplannen.

Uiteenlopende vakgebieden

De Retailagenda wil een versnelling van de transformatie stimuleren. Hiervoor start de Retailagenda met een reviewteam Lokale transformatie. Het reviewteam, onder leiding van René Vierkant (Vierders) en Irma IJdens (projectleider Lokale transformatie voor de Retailagenda), bestaat uit experts uit een groot aantal vakgebieden die essentieel zijn bij een succesvolle transformatie. Denk hierbij aan horeca, citymarketing, woningcorporaties, vastgoed detailhandel, de kwaliteit van ondernemers, de culturele sector et cetera.
Het reviewteam gaat lokaal op onderzoek bij meerdere gemeenten. Deze gemeenten liggen verspreid over het land en vormen een dwarsdoorsnede van de Nederlandse gemeenten. Tegelijkertijd onderzoekt het reviewteam de stand van zaken bij alle 158 Retaildealgemeenten door middel van een enquête.

Praktisch handboek

De evaluaties van de lokale onderzoeken worden gecombineerd met de uitkomsten van de enquête gehoudenen vormen samen de basis voor een handboek voor succesvolle transformaties. Dit handboek bevat praktische instrumenten, do’s en don’ts gebaseerd op de praktijkervaring aangevuld met aanbevelingen van experts op het terrein van beleid, instrumenten en/of regelgeving. De publicatie wordt in eind dit jaar aan staatssecretaris Mona Keijzer aangeboden.

Meer informatie

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.