20 november 2018

Retailagenda start met vier regioprojecten om binnensteden te vitaliseren

Begin september heeft de Retailagenda de Regio Deal ‘Vitale binnensteden’ aangeboden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De aanvraag was gericht op vier projecten – in de Friese steden, Bodegraven-Reeuwijk, Regio Drenthe en Twente – met elk een eigen opgave. De aanvraag is niet gehonoreerd, daarom wordt nu gekeken op welke wijze de projecten het beste vorm kunnen krijgen.

Met de vier regio’s is intensief samengewerkt aan een voorstel gericht op de transitie van steden en kernen. Van de 88 ingediende projecten zijn er 11 toegekend. Hoewel de Retailagenda het uiteraard jammer vindt dat er voor de projecten van de Retailagenda geen financiële bijdrage beschikbaar is uit de Regio Envelop, is er ook een succes behaald: het voorstel van Parkstad Limburg is toegekend. De Retailagenda is hier zeer blij mee, want deze regio staat aan de vooravond van een fikse transitie.

Uitvoering

Het belang voor levendige centra in het land blijft groot, de Retailagenda bekijkt nu hoe de vier pilotprojecten zonder steun vanuit de Regio Deal door kunnen gaan. Het doel is om aan de hand van deze projecten methodieken te ontwikkelen die andere stedelijke centra kunnen helpen hun binnenstad te revitaliseren. Het project in Friesland is gericht op regionale samenwerking, Drenthe wil een strategisch vastgoedfonds voor grootschalige objecten ontwikkelen, regio Twente richt zich op de transformatie van de binnensteden Almelo, Hengelo en Oldenzaal en in Bodegraven-Reeuwijk staat stedelijke herverkaveling centraal.
De kennis die wordt opgedaan over de diverse methoden om binnensteden te transformeren, wordt door de Retailagenda landelijk opgeschaald en breed gedeeld met andere steden.

Draagvlak

Veel gemeenten in Nederland kampen met een hoge leegstand in winkelgebieden en functioneren niet goed. Dit heeft direct effect op de sociale veiligheid en de leefbaarheid in een gebied en versterkt de daling van laaggeschoolde werkgelegenheid. Alle partners van de Retailagenda voelen zich uitgedaagd om dit thema structureel en landelijke te agenderen. De aanvraag van de Regio Deal past in die ambitie. Zowel de publieke partijen (provincies en gemeenten) als de private partijen (brancheorganisaties als INretail en Vakcentrum en VNO-NCW/MKB-Nederland) hebben aangegeven zich actief te blijven inzetten voor een gezamenlijke aanpak van de problematiek waar binnensteden mee hebben te kampen.

Meer informatie:
Retailagenda, Kim Ruijs, projectmanager Regionale afstemming
Kim.ruijs@retailland.nl, 06 18 60 94 33

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.