Retailagenda Voorjaarscongres 2020

Op maandag 9 maart 2020 organiseert de Retailagenda het Retailagenda Voorjaarscongres. 
De afgelopen jaren hebben de partijen achter de Retailagenda nauw samengewerkt aan het toekomstbestendig maken van de retailsector en aan de vitaliteit van binnensteden en kernen. Maar we zijn nog niet klaar: de transitie van de retailsector is nog niet voltooid en evenmin is de vitaliteit van binnensteden en kernen gegarandeerd. Daarom is er alle reden de Retailagenda voort te zetten. Het congres markeert dan ook de start van een nieuwe periode van samenwerking van de Retailagenda.
Tijdens het congres delen we onder andere de lessons learned die verschillende activiteiten van de Retailagenda, zoals de onderzoeken, intervisies, bijeenkomsten, het reviewteam, living labs en andere projecten hebben opgeleverd. We blikken ook vooruit: hoe zien steden er in de toekomst uit?  En welke focus van de Retailagenda is daarbij wenselijk?
Aanmelden voor het congres kan hier.

Het programma

11.00 – 12.00   Bestuurlijk gesprek met staatssecretaris Mona Keijzer
12.00 – 12.30   Lunch/inloop voor middagdeel
12.30 – 13.30   Plenaire deel met keynote speaker Pieter Ballon
13.45 – 15.50   Deelsessies en bekendmaking finalisten Beste Binnenstad
15.50 – 17.00   High tea en netwerkmoment

Bestuurlijk gesprek Mona Keijzer: 11.00 uur
Het programma bestaat uit een ochtend- en een middagdeel. Het congres start van 11.00 -12.00 uur met een bestuurlijk gesprek met staatssecretaris Mona Keijzer over de toekomst van binnensteden en kernen en de rol van de ondernemers voor het vervolg van de Retailagenda. Dit gesprek voeren we aan de hand van vier thema’s, die telkens kort door een expert worden ingeleid: Waar komen we vandaan en waar zijn we naar op weg, hoe kun je jezelf opnieuw uitvinden als stad, transformatie en Innovatie & Ondernemerschap. Als deelnemers aan het gesprek worden uitgenodigd de bestuurders van gemeenten die een RetailDeal gesloten hebben, provinciale bestuurders en bestuurders van bij de Retailagenda betrokken marktpartijen. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om de bijeenkomst als toehoorder bij te wonen. Bekijk hier de vier thema’s.

Plenair deel: 12.30 – 13.30 uur
Om 12.30 uur start het middagprogramma. Tijdens het plenaire gedeelte vertellen we over de voortgang van de Retailagenda en de focus voor de toekomst. Tijdens het plenaire deel staat de presentatie van key note speaker professor Pieter Ballon centraal. Hij schetst een beeld van de ideale stad in de toekomst, met een boeiende kijk op de ontwikkeling van smart city’s, waar technology domineert, en human city’s waar sociale meerwaarde centraal staat.

Deelsessies: 13.40 – 15.50 uur
Vervolgens laten we tijdens een reeks deelsessies zien en ervaren wat we de afgelopen jaren in het kader van de Retailagenda hebben geleerd en opgehaald. Bezoekers kunnen kiezen uit een route met met daarin vier deelsessies . Tijdens de sessies (die 25 minuten duren) delen we kennis, cases en ervaring over de volgende onderwerpen:

 1. Retail Innovation Center (RIC); vraagbaak voor de ondernemer
  In deze sessie staat het succes van RIC Roermond centraal. Het RIC is een initiatief van gemeente Roermond met haar triple-helix partners. Het RIC is in Roermond gestart, en wordt nu verder uitgerold en wordt nu ook opgepikt door meerdere gemeenten. Vivienne Curvers van het RIC Roermond gaat in op het belang van de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs en laat deelnemers meepraten en meedenken over hoe je hier in kunt slagen.
 2. Routekaart Bestuurlijke regionale samenwerking
  Eind vorig jaar is in opdracht van de Retailagenda en de provincies de routekaart ‘Bestuurlijke regionale samenwerking detailhandel’ gelanceerd. Stec Groep heeft een stappenplan opgesteld om tot regionale detailhandelsafspraken te komen. Martijn Exterkate van Stec Groep laat zien wat de uitdaging is waar regio’s voor staan. Tips, kansen en drempels passeren de revue. Ralph van der Straten (Parkstad Limburg) vertelt hoe je via regionale detailhandelsafspraken met marktpartijen tot concrete lokale uitvoering komt.
 3. Welcome to the future: vier toekomstscenario’s
  Met een prikkelende podcast worden vier scenario’s geschetst voor de toekomst van de retailsector en wat deze betekenen voor de voor binnensteden en kernen. Doel is de deelnemers aan het denken te zetten, ook wat betreft de thema’s waar de Retailagenda zich de komende tijd over moet buigen. De sessie wordt begeleid door Brigit Gerritse, programmamanager van de Retailagenda.
 4. De transformatie-opgave: hoe staan gemeenten er voor?
  De Retailagenda heeft met behulp van het reviewteam Lokale Transformatie en een grootschalige enquête over transformatie inzicht gekregen hoe gemeenten met een Retaildeal omgaan met de tranformatie-opgave. Cees-Jan Pen en René Vierkant bespreken de resultaten van de enquête en het reviewteam en gaan in op uitdagingen, kansen en mogelijkheden van toekomstbestendige winkelgebieden. Daarbij komt ook de complexiteit van het democratisch samenspel aan bod en randvoorwaarden voor het boeken van lokaal succes.
 5. Hoe start je een retailinnovatielab?
  De Retailagenda heeft de afgelopen jaren talrijke living labs Tijdens deze sessie wordt onder leiding van Tessa Vosjan en Heleen Geerts ingegaan op de belangrijkste learnings bij het faciliteren van een lab: wat werkt wel wat werkt niet.
 6. Human capital van onschatbare waarde
  De Human Capital Agenda van de Retailagenda is erop gericht om de samenwerking in de sector te versterken en om met praktische oplossingen te komen om deze verder te helpen. Peter Cras (kwartiermaker HCA/adviseur Stichting Detailhandelsfonds) en Willem Leyh (projectleider HCA) belichten een aantal concrete instrumenten, zoals de e-Academy, digital business skills en future proof retail.
 7. Retail Innovation Platform helpt innovatie vooruit
  Tijdens deze sessies staat het onderzoeksprogramma van het Retail Innovation Platform (RINP) centraal. Het RINP heeft position papers uitgebracht met de vier belangrijkste vraagstukken die zij gaan agenderen. In de sessies 2 en 4 wordt er aandacht besteed aan de mogelijkheden om met innovatieve technologie de winkelbeleving te verbeteren (door Tibert Verhagen van de Hogeschool van Amsterdam). Sessies 1 en 3 gaan over het thema circulariteit. Nederland wordt steeds meer circulair. Hoe kan de detailhandel meebewegen met nieuwe generaties consumenten en verregaande plannen van de overheid? “Met grote sprongen en kleine stappen” is het antwoord. Anja Overdiek (HHS) en Annigje Roest (NHL/Stenden) van het “Circulaire Kwartier” in Leeuwarden, doen de stappen voor.
 8. Het belang van de BIZ
  In 2019 bestond de BIZ (Bedrijven Investeringszone) vijf jaar. Uit onderzoek dat in opdracht van DNWS is uitgevoerd, blijkt dat de BIZ een belangrijk instrument is om de samenwerking in een winkelgebied, centrum of binnenstad te verbeteren. We gaan in op de kansen die de BIZ geeft en de rol die de gemeente daarbij speelt.
 9. Transformatie in de praktijk: vier rondetafelgesprekken
  Aan de hand van verschillende cases voert Sandra Suijkerbuijk (Kadaster) gesprekken met de lokale stakeholders zoals overheid, ondernemers en vastgoedeigenaren over transformatie-opgave in de binnenstad of kern. Gemeente Veenendaal wordt besproken met Aarnoud Aarnoudse (gemeente Veenendaal), Tjeerd Tromp (Vastgoed Rabobank) en Suzanne Leclaire (o.a. reviewteam Lokale Transformatie). De case Deventer wordt besproken met Marcel Evers (INretail), centrummanager Peter Brouwer en Bart Ellenbroek  provincie Overijssel). In elke ronde worden kennis, ervaring, successen en belemmeringen gedeeld.

Aan het einde van de deelsessies vindt de bekendmaking plaats van de finalisten van de Verkiezing Beste Binnenstad.

Deelsessies in vier rondes
Deelnemers kunnen vier deelsessies bijwonen. De route langs de deelsessies loopt op volgens de nummering van sessies; van 1 t/m 4, van 2 t/m 5, van 3 t/m 6 enz.
Bij binnenkomst kan een voorkeur voor een route worden gegeven (maar vol is vol)

Netwerkmoment: 15.50 -17.00 uur
Afsluitend vindt een high tea annex netwerkmoment plaats.

Locatie

Prodentfabriek, Oude Fabriekstraat 20, 3812 NR Amersfoort
Bereikbaarheid en parkeren

Aanmelden voor het congres kan hier.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.