Vier thema’s bestuurlijk gesprek

Het bestuurlijk gesprek op 9 maart 2020 met staatssecretaris Mona Keijzer wordt gevoerd aan de hand van de volgende vier thema’s, experts leiden het thema in met een korte pitch:

Het algemene beeld

Wat staat ons de komende 5 tot 10 jaar te wachten?. Welke gevolgen hebben de bepalende trends voor de toekomst voor de retailsector en voor onze winkelgebieden en binnensteden en kernen. Hoe kunnen we daarop anticiperen en reageren en zijn alternatieve ontwikkelingen denkbaar?

Pitch Cees Jan Pen. Dr Cees Jan Pen is lector de Ondernemende Regio bij Fontys Hogeschool Economie en Communicatie, onderdeel van Fontys Hogescholen. Daarnaast werkt hij samen met de provincie Noord-Brabant rond duurzame verstedelijking en de Brabantse aanpak van leegstand. Zijn inleidingen en publicaties zijn scherp en confrontaties gaat hij zonodig niet uit de weg.

Hoe vind je jezelf opnieuw uit als stad

‘Hoe vind je jezelf opnieuw uit als stad? Veel steden ontlenen hun aantrekkingskracht nog aan hun centrumfunctie, maar die staat voor het gros van de middelgrote steden sterk onder druk en die druk zal alleen maar toenemen. Retail repareren is niet de oplossing. Inzetten op een nieuwe identiteit mogelijk wel. Maar hoe doe je dat?

Pitch Suzanne Leclaire-Noteborn. Zij begeleidt organisaties, netwerken en overheden bij transformatie en strategische innovatie. Als cultuurwetenschapper, bestuurder en adviseur werkt zij sinds jaar en dag aan het verbinden van de eigen wijsheid van mensen aan collectieve opgaven. Dialoog en creativiteit staan in haar aanpak centraal.

Transformatie

Om een winkelgebied aan te pakken moet je het hele gebied transformeren. Hoe kom je tot een succesvolle gebiedsgerichte aanpak? Rotterdam doet ervaring op met verschillende methoden en instrumenten en treedt op als trekker voor een groep van gemeenten en regio’s die hierover in de praktijk ervaring opdoen.

Pitch Barbara Kathmann. Sinds 2018 wethouder van Rotterdam met in haar portefeuille economie, wijken en kleine kernen. Daarvoor werkzaam als journalist en op velerlei manieren betrokken bij het wel en wee van de Rotterdammers. Steekwoorden: Maatschappelijk, ondernemen, innovatief, creatief, disruptief, verbinden, organiseren, politiek & bestuur.

Innovatie & ondernemerschap

Retail zal ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen in steden en dorpen. Maar daarvoor zullen de sector en individuele winkeliers zich wel moeten aanpassen om aantrekkelijk te blijven voor de consument. Waar kunnen we dan aan denken

Pitch Tibert Verhagen. Als associate professor e-business aan de Hogeschool van Amsterdam doet hij onderzoek naar innovatieve technologie en winkelconcepten, de invloed van gebruikersgemak en vertrouwen op het gedrag van online-consumenten en wat dit betekent voor ondernemers.

Aanmelden voor de bestuurlijke bijeenkomst en het middagdeel van het congres kan hier.
Terug naar het programma

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.