12 april 2017

Retailagenda vraagt aandacht voor retailvraagstuk bij informateur

In een brief aan informateur Edith Schipper wijst Marijke van Hees, voorzitter van de Retailagenda, op het belang om de Retailagenda in het nieuwe kabinet voort te zetten.

In haar brief onderstreept Van Hees de betekenis van de retail. ‘Het is niet alleen een belangrijke economische sector, winkels vormen samen met horeca het hart van de binnensteden en kernen. Winkelstraten zijn zo een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid, vitaliteit en leefbaarheid van steden en dorpen.’ De Retailagenda zet zich in om het verdienvermogen en de werkgelegenheid in de sector te vergroten, en de leefbaarheid in binnensteden en dorpskernen te verbeteren, zodat de retailsector toekomstbestendig wordt.

Structurele veranderingen in de retailsector
En dat is nodig. Door de structurele veranderingen in de detailhandel moeten de Nederlandse binnensteden en winkelcentra een stevige transformatie doormaken om ook voor de toekomst vitaal en aantrekkelijk te blijven. Daar wordt volgens Van Hees hard aan gewerkt. ‘Zo’n 119 gemeenten zijn inmiddels samen met lokale stakeholders aan de slag met de RetailDeals. Hierin formuleren zij een visie en een concreet actieplan met duidelijke keuzes over kansrijke en kansarme winkelgebieden om leegstand terug te dringen. Daarnaast hebben alle twaalf provincies provinciale RetailDeals gesloten. Ze voeren de regie over de regionale samenwerking en afstemming en zetten (ruimtelijke) instrumenten in om gezonde winkelgebieden te realiseren en winkelleegstand aan te pakken.’

Kansen met het nieuwe kabinet
Ondanks deze inspanningen blijft de uitdaging groot. Ook de komende kabinetsperiode moet onverminderd worden gewerkt aan sterke winkelgebieden, in mensen worden geïnvesteerd en kansen worden gecreëerd voor het ondernemerschap, betoogt Van Hees namens alle partners van de Retailagenda. ‘We willen graag met het nieuwe kabinet voortbouwen op het werk en de inzichten van de Retailagenda. Daarvoor is aan aanpak noodzakelijk met zowel bestuurlijke als financiële ruimte voor regionale oplossingen. Een benadering met een stimulerende en waar nodig een coördinerende rol voor het rijk, die investeert in de transformatie van steden en kernen en in de detailhandel als grote economische sector die dicht bij de burgers staat.’

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.