19 december 2017

Retailagenda werkt aan verdieping thema’s

De Retailagenda gaat zich de komende twee jaar richten op vijf hoofdthema’s. Met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, Rijk, detailhandel, vastgoed en andere sectoren is tijdens de Werkconferentie Vervolgaanpak Retailagenda de nieuwe koers uitgezet en zijn de speerpunten verder uitgediept.

In september is op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat besloten om de Retailagenda met nog eens twee jaar te verlengen tot 2020. De vervolgaanpak krijgt meer focus, en richt zich op de volgende vijf thema’s:

  1. regionale aanpak
  2. lokale transformatie
  3. flexibilisering van de huurmarkt
  4. Human Capital Agenda
  5. kenniscreatie en innovatie.

Tijdens een door de Retailagenda georganiseerde werkconferentie (gehouden op 26 oktober) hebben zo’n 60 experts en bestuurders uit verschillende sectoren deze thema’s verder uitgediept. Zij hebben zich gebogen over de aanscherping van de inhoud, de organisatie en het proces. Voor alle thema’s zijn belangrijke stappen gezet, met heldere doelen en een goed beeld van wat nodig is om die doelen te realiseren. Bekijk hier de resultaten van de werkconferentie.
De uitkomsten van de werkconferentie vormen de basis voor de concrete vervolgaanpak. Dit plan van aanpak wordt begin volgend jaar gepresenteerd. Dan start een nieuwe fase voor de Retailagenda, met nieuwe speerpunten en een nieuw team.

Via de website en digitale nieuwsbrief houden we geïnteresseerden op de hoogte van de plannen van aanpak.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.