14 mei 2023

Retailagenda wijst formateurs provincies op belang van levendige steden

De coalitie-onderhandelingen van de provincies zijn nog in volle gang. De Retailagenda maakt van de formatieperiode gebruik om formateur(s) en onderhandelaars in de provincies te wijzen op de noodzaak om het thema vitale binnen binnensteden en kernen te blijven agenderen.

In een persoonlijke brief aan alle formateur(s) en onderhandelaars van de provincies roept de Retailagenda namens alle partners op om de komende vier jaar het onderwerp vitale en levendige binnensteden en dorpskernen op de agenda te houden.
In de brief wordt uiteengezet waarom winkels en winkelstraten belangrijk zijn voor de steden, dorpen en wijken, maar ook voor de gehele provincie: ze zorgen voor leefbaarheid, dragen bij aan een sterke lokale economie, maken de woonomgeving aantrekkelijker en zijn een belangrijke bron van werkgelegenheid.

Provincies kunnen met kennis, financiën en een gezamenlijke aanpak de transformatie van winkelgebieden stimuleren. Maar ook op andere thema’s kunnen provincies van betekenis zijn, zoals onderwijs en arbeidsmarkt, innovatie en digitalisering en het verzamelen en delen van data. Het blijft daarom ook de komende jaren belangrijk dat de Retailagenda en haar partners op dit terrein nauw samenwerken met de provincies. We vragen de provincies daarom nadrukkelijk om (wederom) een duidelijke regierol te nemen.

De Retailagenda nodigt elke provincie daarom uit voor een kennismakingsgesprek, zodra de colleges zijn geïnstalleerd, om te bespreken hoe  deze samenwerking met de provincies vorm kan krijgen.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.