Identiteit & uitstraling

1

Alle winkelgebieden in steden lijken op elkaar, is een veelgehoorde klacht van consumenten. En geef ze eens ongelijk. De klant is overigens best bereid om naar fysieke winkels te blijven komen [zie onderzoek GfK/Shopping2020], mits winkelgebieden ook toegevoegde waarde bieden. Dat geldt niet alleen voor het aanbod van winkels, maar ook voor zaken als service, bereikbaarheid en beleving. Winkelgebieden die een duidelijk DNA hebben en hun klanten door en door kennen, zijn in staat om vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen, zodat klanten (weer) met plezier komen winkelen.

Uw gemeente of winkelgebied wil natuurlijk ook aantrekkelijk zijn en blijven voor de consument, maar hoe krijgt u dat voor elkaar? Hoe zorgt u voor een duidelijke eigen signatuur, die niet hetzelfde is als de gemeente naast u? Hoe krijgt u zicht op de wensen en het gedrag van bezoekers? En als u een duidelijk beeld heeft, wat dan?
Over de identiteit & uitstraling van winkelgebieden bestaat veel documentatie. Ter informatie en inspiratie hebben we een selectie gemaakt van een reeks rapporten en onderzoeken. Aan bod komen o.a. type winkelgebieden, citymarketing, de customar journey en historische binnensteden.

Identiteit & uitstraling

“De veerkrachtige binnenstad” (2015)
s20-03-de-veerkrachtige-binnenstadPlanbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt dat er grote verschillen zijn tussen de binnensteden onderling. Het is mogelijk vijf groepen binnensteden te onderscheiden met een vergelijkbaar sociaal, economisch en ruimtelijk profiel. Voor het profiel ‘bruisend in een sterke regio’ is overdruk het grootste probleem, terwijl voor het profiel ‘zwak en perifeer’ leegstand een hardnekkig probleem is en blijft. Strategieën om de leefbaarheid en vitaliteit in een binnenstad te versterken, kunnen dus het best worden afgestemd op het eigen profiel van die binnenstad.
Download hier de pdf.

“De binnenstad als buitenkans” (2015)
platform-31-binnenstad_als_buitenkans-1458310915De binnenstad als place to be in plaats van place to buy. De quickscan van de binnenstadsplannen en detailhandelvisies van de G32-gemeenten maakt deze én meerdere trends zichtbaar. Evenals de focus op beleving en vermaak, een compactere binnenstad en meer publiek-private organisatiekracht. Platform31 heeft de belangrijkste conclusies en aanbevelingen gebundeld.
Download hier de pdf.

Platform De Nieuwe Winkelstraat: concept winkelgebieden
Om gemeenten en andere stakeholders te inspireren bij het formuleren van hun signatuur, heeft platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) een aantal verschillende modellen winkelgebieden gedefinieerd. Hierbij staan specifieke klantwaarden en doelgroepen centraal staan. DNWS maakt onderscheid tussen Surprise & Shop, Work & Shop, Travel & Shop, Story & Shop en Service & Shop.  Bekijk hier de verschillende concepten.

Platform De Nieuwe Winkelstraat: DNWS-in-actie-traject focust op identiteit & uitstraling
DNWS heeft een methode ontwikkeld om winkelgebieden te helpen te verbeteren. Dit DNWS in-actie-traject stelt onder meer  vast of er voldoende sprake is van een eigen, onderscheidende signatuur. Lees hier hoe het DNWS In-Actie-Traject werkt.

“De invloed van vergrijzing op het winkellandschap – visie 2106 – 2025”  (2016)
schermafbeelding-2016-12-02-om-19-10-03In dit rapport wordt ingegaan op wat vergrijzing is en hoe dit zich ontwikkelt, wat de belangrijkste kenmerken van de grijze generatie zijn, wat hun behoeften zijn, wat hun gedrag is en welke impact dit heeft op non-food retail. Een van de conclusies: vergrijzing versterkt focus op afname aantal winkelmeters en winkelgebieden. Het rapport stelt ook: vergrijzing zorgt voor toenemende polarisatie van winkelgebieden. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Q&A.
Download hier de preview van het onderzoek. Het complete rapport is bij Q&A te bestellen.

Citymarketing

“Ready to brand?” (2014)
ready-to-brand
‘Ready to brand?’ is een uitgave van NRW gericht op vastgoed. Onderscheidend vermogen en relevantie zijn twee belangrijke kernwoorden in hedendaags winkelvastgoed. Maar hoe zorg je ervoor dat je zichtbaar onderscheidend bent? En vooral: hoe zorg je voor een ervaring/beleving waardoor je klanten je relevant vinden? Retailers zetten steeds branding in als middel om duurzame klantrelaties te ontwikkelen. Het creëren van een merkbelofte staat hierbij centraal. Maar wat houdt branding precies in en hoe maak je de juiste vertaalslag naar je winkelgebied?  In ‘Ready to brand?’ wordt aan de hand van verschillende praktijkcases ingezoomd op het fenomeen branding en hoe de vastgoedsector hier van kan leren van deze voorbeelden?
Download hier het rapport.

Historische binnensteden

Nederland heeft een groot aantal steden en dorpen met een uniek historisch karakter. Dat zorgt enerzijds direct voor een geheel eigen sfeer van een winkelgebied, anderzijds kan het als er sprake is van een beschermd stads- of dorpsgezicht ook zorgen voor haken en ogen bij de (her)inrichting van een gebied.

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) besteedt in de publicatie ‘De veerkrachtige binnenstad’ specifiek aandacht aan historische binnensteden (zie o.a. pagina 28 en 29). Download hier het rapport.

Dossier ‘Omgevingsvergunning
Voor verbouwen of restaureren van historische panden is voor de meeste werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft dossier gewijd aan dit onderwerp: het dossier . Omgevingsvergunning. Vergunningen op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, veiligheid en milieu zijn gebundeld in de omgevingsvergunning. De informatie in dit dossier heeft betrekking op gebouwde rijksmonumenten en op beschermde stads- en dorpsgezichten en geeft o.a. informatie over het aanvragen en verlenen van vergunningen  http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/omgevingsvergunning

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.