4 september 2018

Retailinnovatie-challenges: draag nu bij aan de vernieuwing van de retail!

In de Retailinnovatielabs van de Retailagenda worden innovatieve oplossingen voor de retail uitgewerkt. De Retailagenda gaat het aantal Retailinnovatielabs uitbreiden en de slagkracht ervan versterken.  Om die reden lanceert de Retailagenda nu de Retailinnovatie-challenges. Uit acht vraagstukken kunnen er vier gekozen worden.  Uiteenlopende partijen,  -gemeenten, centrummanagers, ontwikkelaars, retailers, marktpartijen of kennisinstellingen – kunnen aangeven welk thema ze graag op de agenda zien. De vier gekozen thema’s worden samen met geïnteresseerde partijen uitgewerkt. 

De retail innoveert op veel terreinen; op straatniveau in winkelgebieden, in de winkels en op gemeentelijk niveau. Kennisinstellingen, living labs, Kamer van Koophandel, brancheorganisaties en marktpartijen bekijken samen welke vernieuwingen kansrijk zijn en moeten worden gestimuleerd. De Retailagenda wil samen met de sector innovaties realiseren en met iedereen delen. Onderzoek stimuleren, toepassingen ontwikkelen voor de retail en kennis vergroten: dat zijn de doelstellingen voor de komende tijd

Retailinnovatielabs
Met de Retailinnovatielabs willen we die doelen realiseren. In die ‘laboratoria’ krijgen kleine lokale initiatieven een grote meerwaarde door ze landelijk op te schalen. Het motto van de labs is “leren door te doen”. Elk lab heeft een eigen focus. Zo richt Den Haag zich onder meer op stimuleren van ondernemerschap. In Roermond is het Retail Innovation Centre geopend, waarin de provincie, gemeenten en onderwijs intensief samenwerken. Eindhoven slaagt er al jaren in data te verzamelen en die te vertalen naar praktische oplossingen als infozuilen en crowd control via druktebeelden.

De komende periode willen we het aantal Retailinnovatielabs uitbreiden en de slagkracht ervan versterken. Om die reden lanceert de Retailagenda nu de Retailinnovatie-challenges. In zo’n challenge werken allerlei betroken partijen gezamelijk aan een innovatievraagstuk. De Retailagenda ondersteunt de challenges met kennis, een uitgebreid netwerk en een financiële bijdrage. Deze aanpak moet leiden tot vernieuwende oplossingen, die weer elders toegepast kunnen worden. Doelgroep zijn steden, winkelgebieden, retailers, kennisinstellingen en marktpartijen.

Waar gaat het om in de challenges?

  1. Logistiek: hoe reduceren we drastisch het aantal vervoerbewegingen van en naar de retail en de consument?
  2. Veiligheid: hoe verminderen we omzetverlies als gevolg van fysieke en online bedreigingen voor de winkel?
  3. Lokale retail: hoe kan de lokale retailer zich onderscheiden van internationale ketens?
  4. Businessmodellen: met welke nieuwe retailconcepten kan de retailer zichzelf opnieuw uitvinden?
  5. Hospitality en loyalty
  6. Impact retail: Hoe vergroten we de sociaalmaatschappelijke relevantie van retail?
  7. Digitalisering: hoe maken we de retail 24-7-proof?
  8. Positionering, marketing en branding van winkelgebieden

Voorinschrijving
De Retailagenda heeft budget om vier van de bovenstaande vraagstukken verder te brengen. Daarom willen we eerst meer weten. Welke thema’s ziet u – als gemeente, centrummanager, ontwikkelaar, retailer, marktpartij of kennisinstelling – graag op de agenda? We vragen daarbij ook om een korte motivatie: waarom u met dit thema aan de slag wilt, met welke partijen en op welke wijze u dit zou willen doen en wat u zelf zou kunnen bijdragen aan deze challenge (bijv. in FTE, financiële middelen).

Op basis van uw inbreng selecteren we vier thema’s waar het meeste interesse naar uit gaat en waar we kansen zien om een Retailinnovatielab voor op te zetten. Samen met de geïnteresseerde partijen werken we deze uit in een concreet projectvoorstel. U hoeft dus niet meteen een uitgewerkt plan of oplossing te presenteren. Aan een Retailinnovatielab kunnen meerdere winkelgebieden en bijbehorende stakeholders deelnemen. Interesse om mee te doen? Vul dan het formulier in.

>> Aanmelden voor de challenges kan hier.

Planning
1 oktober: selectie van vier thema’s,
1 november: deadline voor inzending aanpak voor deelname Retailinnovatielab samen met de Retailagenda,
1 januari: start nieuwe Retailinnovatielabs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa Vosjan, projectleider Kenniscreatie & innovatie van de Retailagenda: tessa.vosjan@retailland.nl, 06 5337 5601

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.