14 juni 2019

Retailinnovatielabs van start: wat werkt in de praktijk?

Stilstand is achteruitgang. Dat geldt zeker voor de retail sector. Om alle veranderingen bij te kunnen benen is innoveren een must. De Retailagenda zoekt samen met gemeenten naar innovatieve oplossingen die de retail toekomstbestendig kunnen maken. Vanuit verschillende retailinnovatielabs worden nu actuele vraagstukken uitgediept en in de praktijk getoetst. Drie thema’s staan daarbij centraal.

De Retailagenda wil innovatie stimuleren en de kennis, instrumenten en oplossingen voor iedereen toegankelijk maken. Het doel is om zo de aantrekkelijkheid en levendigheid van binnensteden, centra en winkelgebieden te behouden. Dat doet de Retailagenda onder andere door het opzetten van zogenaamde retailinnovatielabs. Tessa Vosjan, projectmanager van de Retailagenda, is verantwoordelijk voor de labs. “In de retailinnovatielabs verlaten ideeën de tekentafel en worden ze in de praktijk uitgewerkt, getoetst en zo nodig bijgesteld. De labs fungeren als een levend laboratorium, het motto is dan ook ‘leren door te doen’. Alleen door in de praktijk aan de slag te gaan, kom je erachter of een idee ook echt werkt en of het ook door anderen kan worden toegepast.”

Innovatieve ideeën

De achterliggende gedachte van de retailinnovatielabs is dat lokale initiatieven die kleinschalig worden opgezet bij gebleken succes landelijk kunnen worden uitgerold. “Zo hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden.” Bij de labs die nu van start zijn gegaan staan drie thema’s centraal: ‘loyalty’, ‘smart distributie  & buy local’, en ‘merkstrategie & sociale meerwaarde’. Per thema doen verschillende gemeenten mee die zo hun eigen innovatieve idee te kunnen toetsen. Allerlei betrokken partijen – gemeenten, centrummanagers, ontwikkelaars, retailers, marktpartijen of kennisinstellingen – werken daarbij samen aan het innovatievraagstuk. Onder toeziend oog van de Retailagenda gaan ze in de praktijk aan de slag. Vosjan: “De rol van de Retailagenda is om te zorgen dat kennis, ideeën en ervaring worden uitgewisseld en de voortgang van de projecten wordt gevolgd. We worden daarbij ondersteund door de experts van Platform De Nieuwe Winkelstraat die de labs leiden. Het doel is dat er eind van het jaar oplossingen uitkomen die we straks breed kunnen delen.


Loyalty

Bij het lab ‘Loyalty’ wordt gekeken hoe winkelgebieden en ondernemers hun inwoners en bezoekers beter aan zich kunnen binden, zodat bestedingen, herhaalbezoek en verblijfsduur toeneemt. Wat moet je doen om klanten te trekken? Hoe verleid je ze aankopen te doen? En hoe zorg je ervoor dat het winkelcentrum gaan aanbevelen aan anderen. “Daarvoor worden loyaliteitsprogramma’s opgezet of bestaande programma’s verder uitgebreid”, aldus Vosjan. Deelnemende gemeenten zijn Gouda, Roosendaal, Arnhem en Woerden.

Smart distributie & Buy local

Dit lab onderzoekt hoe stadsdistributie zo kan worden opzet dat deze niet alleen duurzaam en efficiënt is, maar ook kan worden ingezet voor lokale ondernemers. “Dat kan bijvoorbeeld door een online lokaal platform te ontwikkelen dat het lokale aanbod van ondernemers aanbiedt aan lokale consumenten. Dat versterkt het functioneren van een winkelgebied en de ondernemers die er gevestigd zijn. De synergie tussen distributie en een eigen platform moet winkelgebieden toekomstbestendig maken entegelijkertijd het voor lokale ondernemers gemakkelijk maken om hun producten te verkopen.”
Er is gestart in de gemeenten Hilversum, Pijnacker-Nootdorp en Purmerend. Roosendaal en Spijkenisse volgen nog.

Merkstrategie & Sociale meerwaarde

In dit retaillinnovatielab gaan winkelgebieden actie aan de slag met hun merkstrategie en sociale interactie. Vosjan: “Uit onderzoek blijkt dat de sociale meerwaarde van een centrum- of winkelgebied een zeer belangrijke factor is om je mee te onderscheiden. Niet alleen het winkelaanbod telt, maar vooral hoe mensen de aantrekkelijkheid van het totale gebied ervaren. De vraag die in dit lab centraal staat, is hoe winkelgebieden hun eigen DNA kunnen inzetten voor en hogere sociale meerwaarde om zo economisch beter te presteren.”
Hilversum en Uden zijn met het thema van start gegaan. Met andere gemeenten worden verkennende gesprekken gevoerd.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op Tessa Vosjan, projectmanager Kenniscreatie & innovatie van de Retailagenda, tessa.vosjan@retailland.nl, 06 5337 5601.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.