25 oktober 2021

Routekaart Retailagenda richting 2025

Om de toekomst en leefbaarheid van steden en kernen te kunnen waarborgen is een gezamenlijke aanpak gewenst. De Retailagenda heeft eind juni 2021 samen met haar partners een strategische visie opgesteld: “Duurzame en leefbare kernen richting 2025”. Op basis van deze visie is de routekaart van de Retailagenda bepaald.

De strategische visie vormt de basis van het beleid van de Retailagenda voor de komende jaren. Centraal daarbij staat de  vitaliteit van kernen, steden en dorpen, waar retail en vastgoed bijdragen aan de leefbaarheid voor bezoekers en bewoners. De Retailagenda kan niet alle relevante onderwerpen oppakken en hoeft dat ook niet. Allerlei partijen zijn op verschillende niveaus bezig met onderwerpen die de vitaliteit van retail en binnensteden en kernen verbeteren. Voor de aanpak van de Retailagenda richten we ons op de onderwerpen die extra aandacht of landelijke sturing nodig hebben, of die kunnen profiteren van de brede samenwerking tussen de partners van de Retailagenda.

Thema’s Retailagenda

Drie strategische pijlers vormen de basis vormen van de routekaart van de Retailagenda richting 2025. Deze thema’s zijn onderling met elkaar verbonden en vormen de basis voor de acties van de Retailagenda. De partners van de Retailagenda gaan invulling geven aan deze visie door op deze drie thema’s door nauw samen te werken.

1.De Transformatie Agenda

Wat moet er gebeuren om de transformatie verder te versnellen?
Binnensteden en kernen veranderen in snel tempo. Winkelgebieden verkleuren steeds meer van “place to buy” naar “place to meet”. Dat vraagt om andere functies en voorzieningen die toegevoegde waarde kunnen bieden, zodat een gebied ook toekomstbestendig kan blijven.  Samen met partners willen we de transformatie in een versnelling brengen en de aanpak in binnensteden, centrumgebieden en winkelgebieden een impuls geven, om zo te zorgen dat kernen vitaal, duurzaam en (economisch) aantrekkelijk blijven.
Deelprogramma’s waar de Retailagenda o.a. bij betrokken is:

2. De Human Capital Agenda

Hoe houden we de arbeidsmarkt aantrekkelijk?
Mede als gevolg van verregaande digitalisering, de groei van (internationale) online platforms en veranderend koopgedrag van de consument staat de arbeidsmarkt in de retailsector voor nieuwe uitdagingen. De Retailagenda wil eraan bijdragen dat de retail aantrekkelijk blijft om in te werken en de werkgelegenheid bevorderen en behouden. Samen met de partners wil de Retailagenda zorgen dat medewerkers en ondernemers beschikken over de juiste skills en kennis van nieuwe technologieën en ook het onderwijs inspeelt op deze ontwikkelingen.

Het is de ambitie vanuit de HCA Agenda in 32 arbeidsmarktregio’s regionale innovatieplatforms in te richten, waarbij het stimuleren van (digitale) skills bij werkenden/ werkzoekenden, naast ondernemers, centraal staat.

3. De Digitalisering & Innovatie Agenda

Wat moet er gebeuren om de sector veerkrachtiger te maken?
Digitalisering en innovatie vormen de basis voor een sector die toekomstbestendig en aantrekkelijk is en blijft. De Retailagenda wil de innovatieve slagkracht van retailers stimuleren door kennis en vaardigheden te vergroten en breed toegankelijk maken. Met de inzet van partners zetten we in op onderzoek, innovatieve projecten, methoden en toepassingen op zowel lokaal en landelijk niveau om de (digitale) innovatie in de retail te versterken.

 Speerpunten waar naar wordt gekeken zijn:

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.