6 juni 2021

Schuif (online) aan bij de Overijsselse retailcafé’s over de toekomst van de retail

Hoe staat het met de toekomst van de retail? En hoe ziet de aanpak van provincie Overijssel eruit? Tijdens een aantal regionale (online) retailcafé’s die de provincie organiseert wordt dit thema besproken met wisselende tafelgasten. Ook de Retailagenda praat mee. Aanmelden kan hier.

Op 8, 15, en 22 juni organiseren provincie Overijssel en Retail Platform Overijssel (RPO) drie regionale retailcafé’s met een aantal inspirerende en steeds wisselende gasten over de toekomst van retail. Elk retailcafé heeft steeds een andere samenstelling van tafelgasten, waaronder wethouders retail, centrummanagers, Statenleden en experts.

Het programma

Dinsdagavond 8 juni, 20.00-21.30 uur: regio Zwolle
Te gast namens de Retailagenda: Marijke van Hees voorzitter Retailagenda.
De aflevering terugkijken kan hier.

Dinsdagavond 15 juni, 20.00-21.30 uur: regio Twente
Te gast namens de Retailagenda: Jacques de Win,  adviseur van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de Retailagenda. Hij is o.a. betrokken bij de 100 miljoen Rijkssubsidie voor de herstructurering van winkelgebieden.
Aanmelden kan hier

Dinsdagavond 22 juni, 20.00-21.30 uur: regio Deventer
Te gast namens de Retailagenda: Brigit Gerritse, programmamanager Retailagenda.
Aanmelden kan hier

Overijsselse Aanpak

Ook worden tijdens de sessies de eerste resultaten gedeeld van de Overijsselse aanpak. Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met een investeringsvoorstel van 20 miljoen onder meer voor het  ondersteunen van toekomstbestendige retail in de centrumgebieden van Overijssel om ze onderscheidend, compact en attractief te maken. Daarbij is er ruimte voor experiment, innovatie en transformatie. Gedeputeerde Monique van Haaf legt in onderstaande video uit  wat die Overijsselse aanpak nu precies inhoudt. Daarnaast geeft zij een aantal concrete voorbeelden van deze aanpak.

Provincie Overijssel en de Retailagenda

Provincie Overijssel is nauw betrokken bij de kennistafel ‘Provinciale aanpak’ van de Retailagenda. Gedeputeerde Monique van Haaf is namens de provincies lid van de stuurgroep van de Retailagenda. Dit najaar organiseren de Retailagenda en provincie Overijssel in Zwolle een congres voor provincies.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.