1 mei 2018

Steeds meer winkelruimte in Brabant met andere functie

Uit de jaarlijkse detailhandelscijfers van de provincie Brabant blijkt dat steeds meer winkelmeters in binnensteden een andere functie krijgen, zoals woningen of horeca.

Vooral in de grote steden is de totale winkelleegstand in Brabant is in 2017 iets afgenomen. Hier stond eind vorig jaar 33.000 m² minder winkelmeters leeg dan het jaar daarvoor. In de tien middelgrote steden steeg de leegstand juist met 22.000 m².
Elk jaar brengt de provincie de cijfers over Brabantse detailhandel in beeld om de voortgang van de regionale detailhandelsafspraken te meten. Kern van die afspraken is: per saldo geen winkelmeter erbij en inzet van gemeenten voor compactere binnensteden. Die inzet heeft resultaat. In de Brabantse binnensteden en dorpsharten kreeg vorig jaar 12.000 m² winkelruimte een andere functie. Zo worden winkels, bijvoorbeeld in de aanloopstraten naar het centrum, steeds vaker aangepast naar woningen of horeca. De provincie wil de regionale detailhandelsafspraken vernieuwen.

Leegstand in middelgrote steden blijft groeien
Ondanks de economische groei steeg de leegstand juist in de tien middelgrote steden. In deze stadscentra nam het aandeel lege winkelmeters van 13% in 2014 toe naar 21% in 2017. “Vooral in de middelgrote steden is nog veel werk aan de winkel”, stelt gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte). “De vraag naar winkelmeters is blijvend laag. Daar staat tegenover dat er de komende tien jaar nog heel veel vraag is naar woonruimte. Vooral voor kleine huishoudens, die graag dichtbij stedelijke voorzieningen wonen. Dat biedt kansen. Daarom ondersteunt de provincie steeds meer steden, zoals Oss, Oosterhout en Breda, bij stedelijke transformatieprojecten.”

Meer winkels én uitbreidingsplannen buiten het centrum
Uit de cijfers blijkt ook dat, terwijl in het centrum het aantal winkelmeters langzaam afneemt, daarbuiten juist weer veel nieuwe winkelmeters worden toegevoegd. Bijvoorbeeld op woonboulevards. Voor dat soort plekken hebben gemeenten bovendien nog veel uitbreidingsmogelijkheden die vastliggen in bestemmingsplannen. “We zien dat oude plannen – vaak in een verder verleden opgesteld – nog volop ruimte bieden aan nieuwe winkelmeters. Winkelmeters waarvan je je kunt afvragen welk effect die elders in de eigen of de buurgemeente sorteren. Plannen die, zoals onze Retailadviescommissie terecht signaleert, op gespannen voet staan met de detailhandelsvisies”, aldus Van Merrienboer.

Bekijk hier de factsheet en de toelichting op de cijfers & feiten van de Brabantse Detailhandel.

Neem voor meer informatie dan contact met werklocaties@brabant.nl.

Bekijk hier de cijfers

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.