Strategische vraagstukken Werkconferentie 2018

Tijdens de Retailagenda Werkconferentie worden per thema strategische vraagstukken besproken. Dit zijn enkele voorbeelden van de vraagstukken die spelen, uiteraard kunt u ook andere strategische kwesties inbrengen tijdens de werkconferentie.
Aanmelden voor de Werkconferentie kan hier.


Regionale afstemming

Lokale transformatie

Casus Lokale transformatie & regionale afstemming
Gemeente Y kampt met wegtrekkende ondernemers met grote leegstand tot gevolg. Dit is een probleem voor vastgoedeigenaren, achterblijvende ondernemers en de gemeente en heeft invloed op de leefbaarheid van de stad. Het is noodzakelijk keuzes te maken tussen kansrijke en kansarme winkelgebieden in gemeente Y. De gemeente wil samen met haar stakeholders komen tot de aanwijzing van kansrijk en kansarme winkelgebieden. De keuze  die hieruit voortvloeit leidt tot een transformatieopgave.

  1. Welke stakeholders moeten ten minste aan tafel zitten om de keuze kansrijk en kansarme winkelgebieden te bepalen en te realiseren?
  2. Welke criteria zouden gehanteerd moeten worden om te bepalen wat kansrijke en kansarme winkelgebieden zijn? En hoe wordt in dit proces ervoor gezorgd dat de keuze breed gedragen wordt door de verschillende stakeholders?
  3. Welke invullingen zijn te bedenken voor de kansarme winkelgebieden oftewel wat zijn kansrijke nieuwe binnenstadsconcepten en menging van functies (niet alleen uitgaan van retail). Denk hierbij out of the box.
  4. Hoe organiseren we de samenwerking tussen alle betrokken partners bij de aanpak van de transformatie-opgave?
  5. Lokale transformatieopgaven vereisen een integrale benadering, maar hoe realiseren we dan een integrale financiering?
  6. Welke instrumenten zijn nodig om de transformatie-opgaven te realiseren. Voldoet de bestaande regelgeving of is nieuwe regelgeving of experimenteerruimte nodig?
  7. Hoe zie je de rol van de retailagenda in deze totale opgave?

Uitgangspositie:  denk vanuit je eigen positie, hou je eigen belangen hierin scherp.

Samen investeren

Human Capital Agenda

Kenniscreatie en innovatie

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.