10 maart 2020

Transformatietafel Gebiedsgerichte Aanpak van start

Het winkellandschap verandert structureel. De landelijke trend is dat het aantal winkels de komende jaren zal krimpen met zo’n 30%. Er is nood aan de man en die noodzaak wordt gevoeld. Daarom slaan de gemeenten Rotterdam, Bodegraven-Reeuwijk, Roosendaal en de Stadsregio Parkstad Limburg de handen ineen om het transformatieproces te versnellen. Ze bezegelen die samenwerking met de zogenoemde Transformatietafel Gebiedsgerichte Aanpak. 

Tijdens het Voorjaarscongres 2020 van de Retailagenda zetten de bestuurders samen met de voorzitter van de Retailagenda (Marijke van Hees) hun handtekening onder de samenwerking in de Transformatietafel Gebiedsgerichte Aanpak en bezegelen daarmee het bundelen van hun krachten voor de uitvoering, evaluatie en kennisdeling uit de praktijk.

De ondertekenaars: gemeente Roosendaal – Wethouder Cees Lok, gemeente Rotterdam – wethouder Barbara Kathmann, Stadsregio Parkstad Limburg, voorzitter Bestuurscommissie Economie & Toerisme – Martin de Beer, gemeente Bodegraven-Reeuwijk – wethouder Inge Nieuwenhuizen en voorzitter van de Retailagenda – Marijke van Hees. [foto: Ruben Seigers]

Structurele aanpak

De gemeente Rotterdam is trekker van de Transformatietafel Gebiedsgerichte Aanpak. Wethouder Barbara Kathmann (Economie) benadrukt dat het doel van deze samenwerking groter is dan alleen kennisdelen: ‘Ik wil de Transformatietafel gebruiken om bijvoorbeeld financiële vraagstukken bij het Rijk op de agenda te krijgen. Het is belangrijk om problemen en oplossingen niet alleen vanuit economisch perspectief te bekijken, de opgave en de urgentie vraagt om een integrale aanpak. Met de retaildeal bundelen we waardevolle kennis hierover. Die waardevolle kennis gebruik ik graag om een structurele samenwerking op te zoeken met het Rijk. Ik denk dat we samen met het Rijk moeten bekijken welke instrumenten we nu nodig hebben om beter te kunnen sturen op de transformatieopgave.”

Proactieve Rotterdamse Aanpak

Rotterdam heeft inmiddels de nodige ervaring opgedaan met de proactieve aanpak op het gebied van winkeltransformatie. Met de aanpak wordt ingezet op compactere en aantrekkelijkere winkelgebieden op basis van twee sporen.

  1. Inzetten op transformatie/functiewijziging van winkelpanden buiten de winkelgebieden.
  2. Compacter maken van de kernwinkelgebieden.

Daarnaast is Rotterdam bezig om een Taskforce Retail Rotterdam op te richten als platform waarin ondernemers, vastgoedeigenaren en intermediairs op het gebied van retail op gelijkwaardige basis zijn aangesloten, waarin urgente kwesties op het gebied van retail, naast de bestaande beleidslijnen, snel kunnen worden geagendeerd en uitgevoerd.

Parkstad Limburg transformeert aanloopstraten

Regionale portefeuillehouder Martin de Beer (Stadsregio Parkstad Limburg) is blij met deze samenwerking: “We leren graag van andere partners binnen het netwerk van de Retail-Agenda en brengen onze eigen ervaringen natuurlijk ook in. In Parkstad Limburg kiezen we ervoor juist in die winkelclusters te investeren die ook in de toekomst essentieel zijn voor onze voorzieningenstructuur. Tegelijkertijd hebben we de opgave om 100.000 m2 aan overtollige winkelmeters uit de markt te halen. Onder meer in voormalige aanloopstraten, feitelijk de toegangswegen tot de winkelclusters, staat de leefbaarheid onder druk en treedt verloedering op. Via deze Retaildeal gaan wij concreet aan de slag met de transformatie van drie tot vier van deze aanloopstraten; dat doen we via een integrale gebiedsgerichte aanpak waarbij ook andere thema’s zoals wonen, leefbaarheid en veiligheid aan bod komen.”

Niet lijdzaam toezien

“We zien het retaillandschap in Nederland in een rap tempo veranderen. Dat heeft een grote impact op hoe binnensteden en dorpen zich ontwikkelen. Het past niet in de Roosendaalse mentaliteit om lijdzaam toe te zien op wat er komen gaat. We willen actief inspelen op deze veranderingen,” aldus Cees Lok, wethouder Economie en Binnenstad van de gemeente Roosendaal. “Onder andere door het ondertekenen van deze Transformatietafel, en de samenwerking met onze partners binnen deze tafel, zetten we een belangrijke stap voorwaarts. We wisselen onderling ervaringen uit, constateren sneller ontwikkelingen en trends, en kunnen van elkaar leren bij het aanpassen van het retail- en binnenstadsbeleid.”

Gezamenlijke aanpak

Met de ondertekening van de partners voor Transformatietafel Gebiedsgerichte aanpak is de eerste stap gezet voor een gezamenlijke aanpak voor het ontwikkelen en implementeren van instrumenten ten behoeve van vraagstukken met betrekking tot winkeltransformatie waaronder een lobby richting Rijk. De ondertekenaars zijn (zie foto): gemeente Roosendaal – wethouder Cees Lok, gemeente Rotterdam – wethouder Barbara Kathmann, Stadsregio Parkstad Limburg, voorzitter Bestuurscommissie Economie & Toerisme – Martin de Beer, gemeente Bodegraven-Reeuwijk – wethouder Inge Nieuwenhuizen en voorzitter van de Retailagenda – Marijke van Hees.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.