18 augustus 2018

Twaalf inspirerende workshops tijdens het Retailagenda Zomercongres

Tijdens het Retailagenda het Zomercongres op maandag 3 september wordt een gevarieerd workshopprogramma gepresenteerd.

De thema’s Kenniscreatie & Innovatie en HCA staan tijdens deze editie van het congres centraal. We bieden deelnemers deze middag een uiterst gevarieerd programma met een plenair deel en keuze uit twaalf verschillende workshops.
Marijke van Hees praat deelnemers bij over laatste de stand van zaken. Key note speaker Ruud Veltenaar, filosoof en trendwatcher, schetst met zijn verhaal over megatrends en mondiale ontwikkelingen een fascinerend beeld van de toekomst en de rol van de retail.
Aanvang 12.00 uur- start borrel om 17.00 uur.

> > KLIK HIER OM AAN TE MELDEN

Twaalf inspirerende workshops
Verdeeld over twee rondes worden er in totaal 12 workshops en presentaties aangeboden. Ter plekke maakt u een keuze. Alleen voor de mini-masterclass Centrummanagement Academy dient u vooraf te reserveren.

1. Mini-masterclass Centrummanagement Academy.
René Hendriks van de Centrummanagement Academy (CMA) biedt in deze exclusieve mini-masterclass een proeverij aan van het programma dat dit najaar van start gaat. Deze proeverij richt zich op gemeenten en ervaren centrummanagers. De CMA is opgericht om ervaren centrummanagers nog beter te maken in de uitoefening van hun beroep door ze gerichte trainingen te bieden en netwerk om kennis en ervaringen te delen.
Let op: deze mini-masterclass beslaat twee workshoprondes, van 15.00 uur tot 17.00 uur, en kent géén pauze! Er kunnen maximaal 16 personen deelnemen. Alleen voor deze workshop geldt vooraf inschrijven dat kan door een e-maibericht te sturen naar info@retailland.nl o.v.v van uw bedrijfs- en contactgegevens.

2. Introductie tookit “Sociale meerwaarde, als merkstrategie voor succesvolle winkelgebieden”. Het bekende ‘groene boekje’ met nieuwe richtlijnen voor succesvolle winkelgebieden is nu uitgebreid met een op de praktijkgerichte toolkit die beschrijft hoe je in vijf stappen een succesvolle merkstrategie voor een winkelgebied op kunt zetten. Tijdens de workshop nemen de makers van deze nieuwe publicatie, Mindlogyx, de verschillende stappen per punt door .

3. Future proof innovatieve retailconconcepten
In Living labs wordt druk geëxperimenteerd met innovatie op retailgebied. Dat levert tal van interessante inzichten, ideeën en initiatieven op die ook op andere plekken kunnen worden toegepast. Zo laat gemeente Den Haag laat met het project Storey ondernemers bij elkaar in de keuken kijken. De enthousiaste ondernemers van CooCooshop vertellen over hun nieuwe B2B-platform dat winkels in staat stelt om een origineel assortiment te bieden. En de Haagse Hogeschool geeft uitleg over het project Future Proof Retail en presenteert de nieuwe labs.

4. Toekomstbestendige distributie in binnensteden
Wat zijn de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen m.b.t. stadslogistiek? En welke kansen liggen er voor gemeenten? De presentatie van de expertgroep City Distribution van Shopping Tomorrow laat zien welke mogelijkheden er zijn om te kunnen (blijven) voldoen aan de wensen van de consumenten en te komen tot een toekomstbestendige winkelbevoorrading van de Nederlandse steden. Onder leiding van Ellen de Lange, voorzitter van de expertgroep City Distributie, worden gekeken naar vraagstukken als hoe kan een cityhub voor gemeenten een oplossing zijn om de stadsdistributie efficiënter in te richten? Aan welke voorwaarden moet een cityhub voldoen? Hoe ziet de cityhub er idealiter uit? Denk aan voertuigen, faciliteiten, samenwerkingen. Wat is er nodig om bovenstaande te realiseren?

5. Big data: hoe word je een smart city?
Overal en altijd wordt er data van mensen verzameld, cookies op websites, posts of Facebook of Instagram, locatie tracks via fitness apps, registraties door wifi-sensoren, camera’s of beacons enz. Dat levert heel veel big data op, maar wat kun je daar dan mee? Want alleen door data te verzamelen word je wel een ‘data rich city’ maar nog geen ‘smart city’. Gertjan Slob van Locatus, laat zien welke mogelijkheden big data allemaal te bieden heeft.

6. Samen investeren in succesvolle winkelgebieden
Collectieve interventies kunnen de aantrekkelijkheid en vitaliteit van stadscentra vergroten. Maar hoe? Deze sessie gaat in op de succesfactoren van collectieve interventies. Dit wordt gedaan aan de hand van de nieuwe publicatie “Samen investeren in succesvolle winkelgebieden: succesfactoren voor collectieve interventies in binnenstedelijke winkelgebieden’, die tijdens het congres wordt gelanceerd. Deze uitgave is het vervolg op de blue paper van Future Retail City Centre: waarin aan de hand van Living Labs onderzoek is gedaan naar nationale en internationale best (en worst) practices van interventies. De belangrijkste lessons learned zijn nu gebundeld.

7. De impact van Europa: de kansen van Hoogeveen
Een groot deel van de wetgeving waaraan winkeliers op lokaal, regionaal en nationaal niveau aan moeten voldoen is afkomstig van Europa. Als we werken aan een zo optimaal mogelijke context waarin winkeliers kunnen opereren, is het dus van belang dat we niet alleen kijken naar wat we op lokaal en nationaal niveau kunnen doen, maar ook oog hebben voor het Europees beleid.
De Europese Commissie heeft op 19 april 2018 een mededeling gepubliceerd getiteld: een Europese detailhandelssector die klaar is voor de 21e eeuw. Hierin staan (niet wetgevende) aanbevelingen richting nationale overheden ter versterking van de detailhandel. llya Bruggeman, adviseur EuroCommerce, geeft tekst en uitleg. Welke kansen Europa daarbij kan bieden, wordt geïllustreerd aan de hand van de gemeente Hoogeveen, dat onderdeel uitmaakt van het netwerk RetaiLink van tien Europese steden die elkaars problematiek en oplossingen delen.

8. Gelderse cases: regio Arnhem-Nijmegen en Zaltbommel
De provincie Gelderland zet zich in voor vitale binnensteden en dorpskernen ten behoeve van een toekomstbestendige detailhandelsstructuur. Ze ondersteunen partijen bij het transformeren van centra en hebben een regisserende rol bij regionale samenwerking. In deze workshop is aandacht voor de regio Arnhem-Nijmegen, een mooi voorbeeld wat betreft regionale samenwerking. Daarnaast biedt deze workshop een kijkje in de keuken bij de ontwikkeling van de binnenstad van Zaltbommel.

9. De Europese Dienstenrichtlijn: brancheren kun je leren?
In de zaak Visser Vastgoed versus gemeente Appingedam speelt de vraag of de gemeente het recht heeft om op een woonboulevard reguliere detailhandel in het bestemmingsplan uit te sluiten. De uitspraak laat zien dat een brancheringsbeperking voor een perifere locatie in overeenstemming is met de Dienstenrichtlijn mits is aangetoond dat deze maatregel geschikt én proportioneel is om het doel te bereiken. Gemeenteraden hebben dus een nieuwe –verzwaarde-onderbouwingsplicht gekregen. Aike Kamphuis, advocaat vastgoed AIM Advocaten, gaat in op consequenties van de uitspraak.

10. Samenwerken in winkelgebieden: hoe een bordspel Bodegraven verder hielp
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk had besloten tot de transformatie van het centrum van Bodegraven tot een compacter centrum, maar door de versnippering onder vastgoedeigenaren kwam het proces niet op gang. Totdat het Kadaster een ‘monopolyspel’ introduceerde en vastgoedeigenaren zo kon overtuigen van het gezamenlijk belang voor Bodegraven. Het hele proces leverde waardevolle lessen op die tijdens de workshop worden gedeeld.

11. Invulling leegstaand retail vastgoed; de rol van de gemeenten
Gemeenten kunnen de totale kwaliteit van een winkelgebied beïnvloeden door een toekomstbestendige invulling te geven aan leegstaand retail vastgoed. Maar hoe pak je dat aan? USP Marketing en Consultancy deed onderzoek naar de manier waarop je dit als gemeente, belegger, beheerder of retailer kunt doen. De resultaten worden tijdens de workshop besproken. Zo wordt gebrek aan flexibiliteit van het vastgoed als grootste oorzaak van leegstand gezien en worden stadscentra nog steeds het meest kansrijk geacht voor ontwikkeling van retail vastgoed.

12. Arnhem City Wandeltour
In Arnhem, een van de pilotgemeentes van de Retailagenda, is de transformatie in volle gang. Kantoren hebben plaats gemaakt voor woonruimte, waardoor de binnenstad van Arnhem levendiger is dan ooit. Loop mee door het centrum van Arnhem en ervaar zelf hoe beleving, vernieuwing en gastvrijheid een belangrijk rol spelen. De route loopt langs de leukste hotspots, trendy horeca en innovatieve ondernemers.

> > KLIK HIER OM AAN TE MELDEN

Het programma

12.00 uur             Ontvangst en lunch
13.00 uur             Plenair programma met Marijke van Hees en key note spreker Ruud Veltenaar
14.30 uur             Pauze en tekenen RetailDeals
15.00 uur             Start workshopronde 1
16.00 uur             Start workshopronde 2
17.00 uur             Borrel
18.00 uur             Einde congres

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.